Jobbet "Interesse for psykose? " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt
Så har Psykiatrisk Center Amager pr. 1/4-2018 eller snarest derefter en ledig overlægestilling på afsnit A2, et subspecialiseret åbent døgnafsnit for psykoselidelser hos patienter over 35 år. 
 
Til stillingen søger vi en speciallæge, der har lyst til at indgå i det kliniske og forskningsmæssige arbejde inden for udredning, psykopatologi og -farmakologi. Vi tilstræber, at du som speciallæge ud over at have arbejdsfunktioner i almenpsykiatrien også vil kunne få tildelt arbejdsopgaver, der giver mening i forhold til særligt interesseområde. Vi forventer, at du som speciallægen har bred viden som medicinsk ekspert, men også at kunne samarbejde med lægelige kolleger og øvrige samarbejdspartnere samt fungere godt som kommunikator.  
 
I afsnittet er vi en velfungerende og engageret personalegruppe og vi består af afdelingslæge, specialpsykolog, afdelingssygeplejerske, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter,  recoverymentor og sammen med naboafsnittet fysioterapeut, socialrådgiver og lægesekretær.
 
Vi varetager behandling af patienter over 35 år med psykosesymptomer. Mange er udredt og følges ambulant, men udredningsopgaver forekommer. I A2 har vi 16 senge, som er placeret vis á vis med et åbent naboafsnit med 16 senge. Vi har et godt samarbejde med naboafsnittet ligesom vi deles om flere faciliteter.
 
Aktuelt har vi i afsnittet fokus på patientstyrede indlæggelser. Pr. 1/9-2017 er en af afsnittes sengestuer øremærket til patientstyrede indlæggelser. Her kan ambulante patienter med kontrakt indlægge sig selv efter nærmere aftale i op til 5 døgn. 
 
Da skal som speciallægen herudover kunne uddelegere ansvar og have lyst til og evner for at indgå i arbejdet med at planlægge og lede recoveryorienterede, strukturerede forløb med tæt inddragelse af patienter og pårørende. 
 
Det er en forudsætning for at søge stillingen, at du som overlæge vil gå aktivt ind i forbedringsarbejdet, da det er en del af kulturen på centeret. Der er god mulighed for kollegialt samvær og undervisning med de lægekolleger, der arbejder på Digevej og den øvrige ambulante psykiatri på Hans Bogbinders Allé og Gammel Kongevej.  
 
De kliniske opgaver består i: 
• Ledelse af patientforløb under indlæggelse 
• Varetage udredning i samarbejde med specialpsykolog 
• Deltage i psykoedukation af patienter og pårørende 
• Deltage i undervisning af kolleger og YL 
 
Øvrige opgaver: 
• Faglig udvikling i afsnittet  
• Indgå i afsnitsledelse med afdelingssygeplejersken 
• Mulighed for implementeringsopgaver på tværs af centeret 
• Sikre forankring af forbedringsarbejde med deltagelse i og afholdelse af ugentlige forbedringsmøder 
 
Løn og ansættelsesforhold: 
Stillingen er 37 timer ugentligt og vagtbærende. Du skal som overlæge deltage enten i døgnbagvagt eller Speciallægevagt i Front (SIF) med forventeligt 2-3 vagter månedligt (fra 15:30-20:00). Aktuelt er ordningen særskilt aflønnet og vagter fordeles frivilligt. 
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.  
 
Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikchef René Sjælland på rene.sjaelland@regionh.dk, telefon 21729501 eller afdelingssygeplejerske Sigrid Matthesen, sigrid.matthesen@regionh.dk.
 
Ansøgningsfrist: Mandag 11.december 2017 kl. 12.00.
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her   
 
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk.
 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk ambulatorium og Ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.
 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. 
 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet.
 
Du kan læse mere om centret her