Jobbet "GENOPSLAG: Qasigiannguit, vikariat som en regionslæge" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Personaleadministrationen, 1230 Nuuk

Dit næste skridt

Et vikariat som regionslæge på Qasigiannguit Sundhedscenter er ledig til besættelse i perioden fra 2. januar 2018 i 3 måneder eller efter aftale. Der er mulighed for fastansættelse.

 

De lægefaglige opgaver er hovedsageligt almenmedicinske, men der er også akutte medicinske opgaver samt stabilisering af kritisk syge patienter, såvel medicinske som kirurgiske med henblik på overflytning til andet behandlingssted enten i Region Disko eller Nuuk. Der foregår ikke fødsler i Qasigiannguit. Der er spændende sundhedsfaglige udfordringer med andre sygdomsmønstre og sygdomsopfattelser end i Danmark. De fleste konsultationer foregår sammen med tolk. Arbejdet er selvstændigt, men der god backup fra Regionssygehuset i Aasiaat og Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Hvis man ikke har været i Grønland før, kan man starte med et kort introduktionsophold i Aasiaat.

 

Qasigiannguit Sundhedscenter er en del af Region Disko, som desuden rummer Qeqertarsuaq Sundhedscenter, Regionssygehuset i Aasiaat og 9 bygder. Der udgår ikke bygdebetjening fra Qasigiannguit.

Arbejdet i Sundhedscenteret er præget af teamarbejde. Der er desuden et udviklingsarbejde i gang i Regions Disko for at sikre, at specialkompetencerne, som fortrinsvist findes på regionssygehuset, også kommer de øvrige sundhedsenheder til gode. Regionen bliver speciallægebetjent af rejsende speciallæger fra Nuuk eller Danmark.

 

Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet. Der er adgang til laboratorium og røntgen. Sundhedscenterets funktion på det kirurgiske område er meget begrænset og vil sædvanligvis indskrænke sig til mindre gynækologiske indgreb, hudbiopsier, reponering af luksationer og frakturer og lignende. Sygeplejersker varetager mange behandleropgaver, og der er et vældig godt teamwork.

 

Du kan læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk, hvor du også kan læse om organisationen og om andres oplevelser med at bo i Grønland. Hvis du har lyst til at se billeder og læse mere om Qasigiannguit se: http://www.greenland.com/da/destinationer/nordgroenland/qasigiannguit/

 

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Ansættelsen, herunder til- og fratrædelsesfrirejse, sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen. Find din overenskomst her.

 

Der stilles møbleret bolig til rådighed med alt nødvendigt udstyr inkl. køkkengrej, sengetøj og TV. Husleje betales efter gældende regler. Qasigiannguit ligger meget smukt i bunden af Diskobugten.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201711471)

 

Ansøgningsfrist: 11. december 2017

 

YDERLIGERE INFORMATION
Information om stillingen og regionen kan indhentes ved henvendelse til ledende regionslæge Ove Ammitzbøll på e-mail OVEA@PEQQIK.GL eller pr. tlf. +299 58 27 25

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på e-mail: JELB@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.