Jobbet "Klinisk professor/overlæge" er udløbet

Region Midtjylland

Urinvejskirurgisk Afdeling K

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En stilling som klinisk professor/overlæge ved Aarhus Universitet og Region Midtjylland med tjeneste ved Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital med funktion i børneurologi og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet er ledig til besættelse 1. februar 2018 eller efter aftale. 

Til den børneurologiske funktion er der knyttet 4 overlæger og 1-2 læger under uddannelse. Funktionen varetages i tæt samarbejde med børnenefrologien i et fælles sengeafsnit.
Børneurologien ved Urinvejskirurgi varetager højtspecialiserede funktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Sektionen dækker endvidere alle områder af basisurologien for børn i lokalområdet. Endvidere varetager børneurologien behandlingen af voksen med medfødte urogenitale lidelser.

Du skal være speciallæge i urologi og have en uddannelse svarende til ’Fellow of the European Academy of Paediatric Urology’ (FEAPU) eller lign. Du skal have minimum 10 års erfaring inden for den højtspecialiserede behandling i børneurologien, herunder langvarig erfaring i børneurologiske laparoskopier og robotoperationer. Herudover forudsættes omfattende kendskab til invasive urodynamiske undersøgelser hos børn.

Børneurologien i Aarhus er akkrediteret i European Reference Network for Rare Diseases (ERN), og det er en forudsætning, at du er villig til at varetage de hertil hørende funktioner.
Børneurologien er akkrediteret til at uddanne børneurologer på europæisk niveau, den kliniske professor skal varetage funktionen som ’Programme Director’ med reference til ’European Board of Paediatric Urology’.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for alle de syv lægekompetencer. Skema til bedømmelse kan findes her

Din forskningsaktivitet skal være omfattende og på højt internationalt niveau. Som professor er du ansvarlig for forskningen i børneurologi, prægraduat og postgraduat undervisning med basis i den urologiske forskningsenhed. Som klinisk professor er din ansættelse knyttet med ca. 50% til klinisk arbejde og ca 50% til forskning, undervisning og andre universitære opgaver. Den kliniske professor indgår normalt i beredskabsvagten for børneurologien med vagt hver 3.-4. døgn .Som overlæge refererer du til afdelingsledelsen og som klinisk professor til lederen af Klinisk Institut, Health, Aarhus Universitet. Der henvises i øvrigt til ”Aftale om professorer ved Aarhus Universitetshospital, - ansættelseforhold, ansvar og opgaver”.

Stillingen som klinisk professor søges her: http://www.au.dk/en/about/vacant-positions/scientific-positions/

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge. 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.