Jobbet "Lægesekretær Børn og Unge BU4" er udløbet

Region Midtjylland

Børn og Unge

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Lægesekretær til Børn og Unge – GAS, NEF, CBI, KARD, URO

Børn og Unge søger en uddannet lægesekretær til en fast fuldtidsstilling (37 timer ugentligt). Der er dog også mulighed for ansættelse på nedsat tid.  Arbejdstiden fordeler sig på dagtid og cirka to aften//weekendvagter pr. fire uger. 
 
Hvem er vi?
Sekretærgruppen i Børn og Unge udgøres af 25 fagligt engagerede lægesekretærer. Vi er organiseret omkring afdelingens forskellige fagområder i to tværgående teams. Vores nye kollega vil blive tilknyttet et fast team og få selvstændigt ansvar for sekretæropgaver relateret til et eller flere af specialerne GAS, NEF, CBI, KARD, URO .
 
Børn og Unge er en universitetsafdeling  med forskningsaktivitet på internationalt niveau. Vi er opdelt i fire afsnit med hver deres forskellige fagområder.
 
Lægesekretærens generelle opgaver vil være
 • at skrive indlæggelses- og ambulante notater samt øvrig korrespondance
 • at booke ambulante tider og telefontider til børn i specialerne  herunder sørge for koordinering med øvrige afdelinger omkring forskellige undersøgelser fx billeddiagnostiske undersøgelser og lignende
 • at varetage visitation herunder visitation til dagafsnit  
 • telefonpasning og skrankefunktion
 • at være tæt samarbejdspartner med læger og sygeplejersker i fagområdet/afsnittet
 • at have medansvar for kodning, registrering, og indberetning til landsregistre
 • at afløse kollegaer i eget team ved ferie, sygdom etc. samt hjælpe på tværs efter behov
 
Vi forventer, at du
 • er uddannet lægesekretær og fagligt dygtig
 • har kendskab til og forståelse for DRG-registreringen
 • har erfaring med MidtEPJ
 • kan arbejde selvstændigt
 • kan indgå i et konstruktivt samarbejde med både egen og andre faggrupper
 • kan give børn og forældre en professionel behandling med høj kvalitet
 • er udadvendt, positiv, humoristisk, fleksibel og åben overfor forandringer
 • kan bevare overblikket også i pressede situationer
 • kan trives på en arbejdsplads med mange forstyrrelser 

Vi kan tilbyde dig
 • ansættelse i en spændende, travl og dynamisk afdeling, som er kendetegnet ved et godt og tæt samarbejde mellem dygtige og engagerede medarbejdere i alle faggrupper
 • høj grad af indflydelse, medbestemmelse og ansvar for egne opgaver 

Der er i stillingen ikke mulighed for hjemmearbejde. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler medio december.
 
For yderligere oplysninger om Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital se her.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.