Jobbet "Bioanalytiker søges til Enhed for Genomisk Medicin, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Ved Enhed for Genomisk Medicin på Rigshospitalet opslås en fast stilling (37 timer pr. uge) som bioanalytiker pr. 1 januar  2018 eller snarest derefter.  
 
Genomisk Medicin henfører til genomiske undersøgelser til diagnostik og behandling baseret på teknologier som microarray (eng.) og Next Generation Sequencing (eng.) (NGS). Genomisk Medicin er af grundlæggende betydning for etableringen af en molekylær sygdomstaxonomi, som er forudsætningen for mere præcise og virksomme behandlinger. 
 
Stillingen vedrører primært molekylær cancer diagnostik og arbejdet vil omfatte next generation sekventering (NGS) baserede analyser, og dertil relaterede metoder, samt basale molekylærbiologiske teknikker såsom DNA og RNA oprensning fra hhv. blod og væv, cDNA syntese og PCR amplifikation. Erfaring med NGS vil derfor være en fordel men er ikke et krav. Arbejdet kan også inkludere prøvemodtagelse og registrering af prøver. Vi søger en person, som trives i rutine, men også en, som godt kan lide udfordringer relateret til løsning af forskellige projekter.  
  
Afdelingen omfatter ca. 35 personer fordelt på flere faggrupper og kan tilbyde et spændende og kreativt miljø med gode muligheder for udvikling og en god kollegial atmosfære.  
  
Enheden er DANAK akkrediteret efter ISO15189, hvorfor arbejdet er underlagt standardens retningslinjer.   
  
Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer pr. uge, hverdage mellem kl. 8-15.30 med mulighed for ønsker om fleksible arbejdstider i tidsrummet kl. 6-18. På sigt kan der vedbehov være enkelte dage med mødetid enten fra kl. 6 eller til kl. 18.  
  
Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos ledende bioanalytiker Martin Skygge (tlf: 3545 0672) eller molekylær biolog Olga Østrup (tlf: 3545 3016).  
  
Ansøgningsfrist er mandag den 13. december 2017, kl. 12.00. Der vil afholdes samtaler i uge 51.   
  
Ansøgning, CV og kopi af eksamensbeviser m.v. sendes via linket i opslaget.