Jobbet "Specialpsykolog til Regionspsykiatrien Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Horsens H1

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
En stilling som vikar for specialpsykolog er ledig til besættelse 1.1.18 eller efter aftale. Vikariatet strækker sig til 30.11.18. Stillingen er på 37 timer.

Vi søger en specialpsykolog, der har lyst til og mod på at være med i den fortsatte udvikling af klinikken.

Stillingen er med reference til funktionsledelsen. Du vil blive placeret i klinik H1 hvor du vil indgå i samarbejdet med funktionsledelsen og et team af psykologer, sygeplejersker, læger, speciallæger, sekretærer og socialrådgiver.

Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens og med to satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder - i alt ca. 213.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland.

RPH har ca. 170 medarbejdere. Der er 2 sengeafsnit O1 og O2 og to ambulante klinikker H1 og H2.
O1 er et skærmet afsnit med 22 senge. Til afsnittet er knyttet et psykiatrisk akutteam bestående af 5 sygeplejersker, der kører ud i hele optageområdet. Afsnittet har desuden 2 overnatningspladser, der er tilknyttet akutteamet.
O2 er et lukket, intensivt afsnit med 15 sengepladser samt 2 visiterede modtagelsespladser.
Psykiatrisk klinik H1 består af 2 teams: Psykoseteamet og ADHD teamet.
Psykiatrisk klinik H2 består af 4 teams: team for mani og depression, team for personlighedsforstyrrelser og angst samt ældrepsykiatrisk team.
RPH har desuden en udredningsenhed, der ledelsesmæssigt er forankret i klinik H2. Begge klinikker leverer personaleressourcer til udredningsenheden.

Som afdeling lægger vi vægt på:
 • Reel omsætning af de regionale værdier: dialog, dygtighed og dristighed samt de lokale værdier: Troværdighed, ordentlighed, fleksibilitet og imødekommenhed.
 • At hverdagen er kendetegnet ved et åbent og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • At alle ansatte har en forekommende og serviceorienteret tilgang til alle opgaver og alle kontakter

Dine arbejdsopgaver:
 • Selvstændige ambulante udrednings- og behandlingsforløb for psykose- og udviklingsforstyrrelser med mulighed for monofaglig-, tværfaglig- og lægefaglig sparring
 • Selvstændige ambulante udredningsopgaver ad modum udredningspakkerne (standard eller udvidet)
 • Gruppebehandling
 • Individuel kognitiv adfærdsterapi
 • Deltage i tværfaglige behandlingskonferencer og bidrage med psykologfaglig viden og sparring til andre faggrupper.
 • Evt. supervision af personale på sengeafsnit
 • Evt. supervision (tværfagligt personale og/eller yngre psykologer/læger)
 • Evt. debriefing af personale i forbindelse med vold, trusler, chikane
 • Gerne bidrage til undervisning og vidensdeling
 • Gerne bidrage med en neuropsykologisk vinkling

Vi forventer, at du:
 • Har opnået autorisation
 • Gerne specialpsykolog og/eller specialist i Psykoterapi/-patologi
 • Erfaring med psykologisk udredning - herunder PSE interview
 • Erfaring med og interesse for psykoselidelser og udviklingsforstyrrelser
 • Gerne supervisionserfaring
 • Gode formidlingsevner - gerne undervisningserfaring
 • Har evne til at skabe og holde overblik
 • Evne og lyst til at arbejde selvstændigt

Vi ser gerne, at du:
 • Har erfaring med og flair for it-arbejde – evt. kendskab til Midt-EPJ
 • Har kørekort

Som person er du:
 • God til at samarbejde og skabe relationer
 • Har evne til at skabe og holde overblik
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er en god formidler

Vi kan tilbyde:
 • En god arbejdsplads med gode kolleger
 • En arbejdsplads i rivende udvikling
 • Et udfordrende og afvekslende job
 • En velorganiseret kvalitetsorganisation
 • En struktureret introduktion med mentorordning
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Oplæring i udredningsopgaven
 • Veletableret psykologfagligt fællesskab med 14 andre psykologer
 • Deltagelse i monofaglig supervisionsgruppe mhp. tests og differentialdiagnostik
 • Mentorordning
Yderligere oplysninger om stillingen, fås hos ledende sygeplejerske Lone Bergh Hansen mobil 5144 8969 eller specialpsykolog Dorte Skanning mobil 2051 7098

Løn ifølge overenskomst med Dansk Psykologforening. Der forhandles løn efter kvalifikationer og funktion.

Ansøgningsfrist: 10. december 2017
Ansættelsessamtaler: 13. december 2017

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale