Jobbet "Introduktionsstilling i intern medicin: Hæmatologi" er udløbet

Region Nordjylland

Blodsygdomme: Læger

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
(8001-10-01-i-3)
ved Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 
 
Har du mod på at arbejde på en levende afdeling med gode kollegaer i et utroligt spændende speciale? Hvis ja, så er muligheden der nu.
 
En introduktionsstilling er ledig til besættelse fra 1. marts 2018, eller efter aftale, og 12 måneder frem.
 
Afdelingen varetager udredning og behandling af hæmatologiske patienter for hele Region Nordjylland. Hæmatologisk Afdeling har et sengeafsnit på 24 senge samt et ambulatorium med godt 18.000 kontakter årligt. Hæmatologisk Afdeling indgår på lige fod med Klinik Medicins øvrige afdelinger i arbejdet på fælles akut modtagelsen (FAM) samt i medicinsk skadestue.
 
Arbejdsopgaver:
Lægen deltager sammen med afdelingens øvrige læger i diagnostik og behandling af primært hæmatologiske specialepatienter, men også intern medicinske patienter.
 
Afdelingen prioriterer uddannelse højt. I dagligdagen arbejder yngre læger og speciallæger tæt sammen, hvilket giver mulighed for en høj grad af supervision i arbejdet.
 
Forvagten er aften/nat og i weekender fælles med Infektionsmedicinsk Afdeling. I vagten vil man således udover hæmatologiske specialepatienter og uselekterede intern medicinske patienter have ansvaret for de infektionsmedicinske specialepatienter. Såvel Infektions-medicinsk som Hæmatologisk Afdeling har egen bagvagt.
 
En ny og styrket lokalaftale for yngre læger i første introduktionsstilling:
En ny lokalaftale om tillæg for ansættelse i første introduktionsstilling i Region Nordjylland er netop forhandlet på plads som led i de årlige lønforhandlinger. Styrket rekruttering og mere i lønningsposen til unge læger, som ønsker at blive speciallæger i Region Nordjylland. I 3. og 9. måned af I-stillingen udbetales kr. 18.000 (i 2000 niveau) svarende til ca. kr. 23.675 (i nutidsniveau). Aftalen er gældende fra 1. januar 2016. Aftalen kan læses i sin fulde tekst på læger.dk
                      
Hæmatologisk Afdeling har en aktiv forskningsenhed, og der er gode muligheder for forskning.
 
Ledende overlæge Paw Jensen kan selvfølgelig kontaktes for flere oplysninger (paje@rn.dk eller tlf. 9766 3860).