Jobbet "Lægesekretær, barselsvikar til Neurologisk Afdeling N, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 17, stuen, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Vores kollega går på barselsorlov, og vi søger derfor en vikar i perioden 1. januar til 31. december 2018. 
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt, men evt. færre timer kan aftales. Mødetid kl. 7.30 eller 8.00 efter aftale. Herudover er der søndagsvagter fra kl. 8.00 – 14.00 ca. hver 20. uge samt senvagt fra kl. 10.30 – 18.00 ca. en gang hver 4. uge. I disse vagter har du mulighed for at arbejde hjemmefra. 
 
I teamet vil du sammen med dine kollegaer varetage alle opgaver i det cerebrovaskulære patientforløb: visitation, booking, indkaldelse til forundersøgelse og kontroller, patientmodtagelse, opfølgning på prøvesvar, skrivning og forløbsregistrering, telefonbetjening og andre administrative opgaver.  
I teamet er endvidere en TIA-klinik, og du bliver medansvarlig for daglig, subakut indkaldelse af patienter hertil. Desuden er der skrivning af epikriser for teamets sengeafsnit N1. 
De daglige opgaver varetages efter et rul på skift af teamets sekretærer, da vi ønsker fleksibilitet og samarbejde om løsning af opgaverne. Derfor vil der også i perioder kunne forekomme opgaver på tværs af afdelingens teams og afsnit. 
 
Du får i alt 30 sekretærkollegaer, der arbejder i afdelingens ambulatorier, Klinisk Neurofysiologisk afsnit samt Neurorehabiliteringsafsnittet i Svendborg. 
 
 
Kvalifikationer og kompetencer: 
Vi forventer, at du 
 • Er uddannet lægesekretær 
 • Kan lide kontakten med patienter og pårørende 
 • Ved at sekretærens indsats har betydning for patientens forløb i afdelingen 
 • Kan bevare overblikket i et ambulatorium, hvor opgaverne ikke altid er forudsigelige 
 • Er engageret, målrettet og ansvarlig i opgaveløsningen 
 • Tager medansvar for udvikling af opgaverne i teamet 
 • Er fleksibel og parat til at hjælpe kollegaer på tværs af teams, når det kræves 
 
Vi kan tilbyde dig 
 • God introduktion og oplæring i jobbet 
 • En dynamisk afdeling, hvor lægesekretæren er en aktiv medspiller i afdelingens tværfaglige teams 
 • En afdeling, hvor vi lægger vægt på, at patienten møder engagerede og professionelle medarbejdere og i fællesskab stræber efter at leve op til hospitalets kvalitetsmål 
 • Flexordning 
 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst.    
Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed, og såfremt du ikke er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.  
 
Yderligere oplysninger: 
Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende sekretær Helle Jørgensen på tlf. 6541 2341 eller på mail helle.jorgensen@rsyd.dk 
 
Ansøgningsfrist:  
Torsdag den 14. december 2017. 
 
Ansættelsessamtaler 
Forventes afholdt tirsdag den 19. december 2017 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.