Jobbet "Introduktionsstilling i Radiologi, Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
På Radiologisk afdeling Herlev og Gentofte Hospital er en stilling som reservelæge i introduktionsstilling med uddannelsesprogram (stillingsnummer 1516020-66-i-05) ledig til besættelse pr 1. februar 2018 eller efter aftale. 
 
Som introduktionsreservelæge på Radiologisk afdeling vil du få en bred introduktion til specialet, der sikrer, at målbeskrivelsen for stillingen opfyldes, og du har god basis for fortsat videreuddannelse i specialet. 
 
Gentofte og Herlev Hospital er fusioneret således, at Radiologisk afdeling er en samlet afdeling med fælles afdelingsledelse men funktion på 2 matrikler. 
 
Afdelingen er opdelt i 3 teams; mammaradiologi (kun på Herlev matriklen), Muskelskelet-og Neuro-team samt Torsoteam der dækker abdominal-, uro-, thorax-, interventions-, pædiatrisk-, onko-radiologi samt ultralyddiagnostik. Der ligger en fast rotationsplan for vores i alt 6 introduktionslægestillinger. Du vil i løbet af de 12 måneder komme til at beskæftige dig muskuloskeletal radiologi i 2 mdr., thoraxradiologi 2 mdr., ultralyd 2 mdr., abdominal- og uro-radiologi 3 mdr., neuroradiologi 1 mdr. samt 2 ”fleksible” måneder blandt andet til afholdelse af ferie. 
 
På Radiologisk afdeling har vi et stærkt fokus på ”den gode arbejdsplads”, faglig kvalitet og kompetenceudvikling, værdibaseret ledelsestilgang samt ansvar og dialog. Vi tager udgangspunkt i medarbejdernes trivsel, samarbejde, udvikling, kommunikation og medindflydelse, idet vores vision er at blive Danmarks bedste radiologiske arbejdsplads. Vi glæder os til at dele denne vision med dig. 
 
Vi forventer at du er færdig med basisuddannelsen (autoristionsnummer eller forventet dato for opnåelse af tilladelse til selvstændigt virke bedes oplyst) og er interesseret i det radiologiske speciale. 
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er en 1-årig fuldtidsstilling med planlagt start på den Herlev matriklen 8 mdr. efterfulgt af 4 mdr. på Gentofte matriklen. 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for underordnede læger, indgået mellem yngre læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Ansøgningsprocedure 
Supplerende oplysninger kan indhentes hos uddannelsesansvarlig overlæge Kirstine Lintrup Hermann tlf.: 38 68 27 08 eller uddannelsesansvarlig overlæge Charlotte Strandberg tlf.: 38 67 37 32. 
 
Herlev og Gentofte Hospital er røgfrit både indendørs og udendørs. 
 
Ansøgningsfrist 
Ansøgning og CV sendes online via linket herunder senest søndag den 15.12.2017 kl. 24.00. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 20.12.2017 i tidsrummet kl. 13.45-15.00 på Herlev matriklen.