Jobbet "Lægesekretær, giv dig selv en tidlig julegave - et nyt job i en spændende afdeling" er udløbet

Region Midtjylland

Fælles Akut Afdeling

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Danmarks største Akut Afdeling søger nye lægesekretærer - Vi holder Åbent hus den 8. december kl. 13-17 i Fælles Akut afdeling, Nørrebrogade 44, bygn. 7, hvor du har mulighed for at møde dine måske kommende kolleger.
Du kan stille spørgsmål til lægesekretærerne og til ledelsen, fx. om hvordan det er at være i vagter, se billeder af vores nye lokaler i Skejby mv.

Derfor synes vi, at det er spændende og attraktivt at arbejde i Fælles Akut Afdeling
  • fleksible arbejdstider og en anderledes frihed
  • uforudsigelighed og variation i dit arbejde som lægesekretær
  • indflydelse på planlægning af din arbejdstid
  • gode kolleger og et godt socialt fællesskab
  • at dine arbejdsopgaver gives videre til en kollega, når du tager hjem, og du ikke skal tænke på dem, når du har fri
  • tværfagligt samarbejde med interne og eksterne faggrupper; andre specialeafdelinger, præhospitalet, politiet, kommunerne mv.
  • mulighed for vekslende funktioner fra vagt til vagt
  • faglig og personlig udivkling gennem arbejdet
  • mulighed for at beskæftige dig med mange forskellige specialer
  • journalnotaterne skrives og behandles tidstro, så kliniske data er tilgængelige for læger og sygeplejersker

Hvem er vi?
Der er ansat 35 lægesekretærer i Fælles Akut Afdeling, som har funktioner i henholdsvis skadestuen, traumecentret, akut afsnit 1, 2 og 3 (sengeafsnit) og skadeambulatoriet. 
Se i øvrigt vores hjemmeside.
Vi regner med, at vi flytter ud i de nye lokaler på Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby i starten af 2018 og på det tidspunkt vil den akutte børnemodtagelse blive en del af Fælles Akut Afdeling og senere bliver den Psykiatriske akut modtagelse også en del af Fælles Akut Afdeling.

Vi søger 3 nye kolleger til Fælles Akut Afdelingen, som har ønske og mod til at være med til at udvikle Danmarks største AKUT Afdeling. Stillingerne vil være med primær tilknytning til både skadestuen/traumecentret og akut afsnittene.
 
Alle lægesekretærerne i Fælles Akut Afdeling arbejder ud fra en samlet prioriteringsliste ifht. afskrivning af notater, - vi afskriver fra MidtEPJ.
Vi anvender Klinisk Logistik til at skabe overblik over, hvor alle vores patienter er.
I Skadestuen/traumecentret har lægesekretærerne bla. funktioner helt i front til modtagelse og registrering af patienterne og er den, der har overblik over, hvor patienterne er. Vi har også et skadeambulatorium. I akut afsnittene er lægesekretæren også i front med modtagelse af afdelingens akutte patienter og pårørende og har en meget vigtig funktion med registrering/ajourføring af patientforløbene i EPJ og Klinisk Logistik

Udover ovenstående fælles opgaver, varetager lægesekretærerne mange specialopgaver afhængig af kompetencer og interesser. Vi arbejder meget tværfagligt, og det er derfor vigtigt, at faggrupper og kompetencer er bredt repræsenteret i optimeringen af det sammenhængende patientforløb, samt i udviklingen af afdelingen organisatorisk.
Der er et meget tæt tværfagligt samarbejde med læger, sygeplejersker, Falck, politi mv.

Vi arbejder hele tiden på at patienten altid skal opleve sig ventet og velkommen og patienten skal mødes med dygtighed, sikkerhed og parathed. For at understøtte dette, arbejder vi kontinuerligt på, at afdelingen er indrettet til og fremme tværfaglighed. At afdelingen udstråler orden, tryghed, venlighed, og at indretningen understøtter systematik og effektive arbejdsgange.
 
Arbejdstider
Som AKUT Afdeling skal vi naturligvis være til stede, når der er brug for det, dvs. 24/7/365.
I akutafsnittene er der vagtdækning fra 7-23 året rundt, og i skadestuen/traumecenteret er der vagtdækning hele døgnet. Man skal forvente at arbejde 3 weekender på en 8-ugers vagtplan.
Vi arbejder med Min Tid ift. vagtplanlægning, hvilket bla. betyder, at du kan se din vagtplan på din telefon, inkl. ferie, afspadsering mv.
 
Er du blevet nysgerrig og har lyst til at høre mere? – det håber vi!
Kontakt ledende lægesekretær Lone Elbæk Berg på loneberg@rm.dk.
Det er kun uddannede lægesekretærer, der kommer i betragtning til stillingerne. Du kan se lægesekretærfunktionsbeskrivelsen for Aarhus Universitetshospital på den officielle hjemmeside. Vi opfordrer også nyuddannede lægesekretærer til at søge stillingen. Stillingerne kan være både deltids- eller fuldtidsstillinger, dette aftales nærmere.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
 
Stillingerne er med ansættelse den 1. februar 2018 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist er søndag den 17. december 2017. Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 20. december 2017.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.