Grønlands Sundhedsvæsen

QAQORTOQ REGIONSSYGEHUS SØGER 2 REGIONSLÆGER FRA DEN 3. APRIL 2018

2 stillinger som regionslæger er ledige til besættelse pr. 3. april 2018 – hvis man ikke har mod på en fast stilling så kan man søge et vikariat.

Yngre læger er også velkomne til at søge stilling i tidsbegrænset periode som ass. regionslæge.

Ved manglende kirurgisk færdigheder for en yngre læge, vil der sikres en kirurgisk kyndig tilkalde vagts funktion i Qaqortoq, i dennes vagter.

 

Sundhedsvæsenet i et Grønlandsk distrikt, som Qaqortoq, er først og fremmest rettet mod sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Funktionerne udgår fra sygehuset og tilbydes samtlige distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd. Funktionerne udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og det lokale personale, og arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand.

 

Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet, og der er daglig adgang til laboratorium og røntgen. Distriktets funktion på det kirurgiske område vil sædvanligvis indskrænke sig til mindre gynækologiske indgreb (udskrabning og biopsi) og kirurgia minor.

 

Overlægerne på DIH i Nuuk og rejsende speciallæger f.eks. indenfor specialerne øjen-, ØNH- og dermatologi er tætte samarbejdspartnere.

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 01. juli 2017 en røgfri arbejdsplads. Dvs. der generelt bliver indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, og omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.
 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Ansættelsen, herunder til- og fratrædelsesfrirejse, sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen.  Find din overenskomst her http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

                            

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler. Spørgsmål omkring boligforhold bedes stilet til distriktssygehuset hos regionsdriftsleder Søren Svenningsen på mail: SOSV@PEQQIK.GL  

 

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201711475)

Ansøgningsfrist: 31. december 2017

 

YDERLIGERE INFORMATION
Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til ledende regionslæge Efa Olsen på tlf. +299 64 22 11 eller på e-mail: EFAO@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på e-mail: JELB@PEQQIK.GL

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Efa Olsen
  efao@peqqik.gl
  +299642211
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  03-04-2018
 • Quick-nr.
  325804
 • Ansøgningsfrist
  31-12-2017


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Efa Olsen
  efao@peqqik.gl
  +299642211
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  03-04-2018
 • Quick-nr.
  325804
 • Ansøgningsfrist
  31-12-2017

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "QAQORTOQ REGIONSSYGEHUS SØGER 2 REGIONSLÆGER FRA DEN 3. APRIL 2018 "

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.