Jobbet "Vi søger en engageret, dygtig og faglig velfunderet social- og sundhedsassistent til 1 års-barselsvikariat, med stor mulighed for fastansættelse i lukket intensivt afsnit C270W, PC København, afdeling Frederiksberg. " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg

Dit næste skridt

Er du vores engageret, dygtig og faglig velfunderet social- og sundhedsassistent der søger 1 års-barselsvikariat, med stor mulighed for fastansættelse i lukket intensivt afsnit C270W, PC København, afdeling Frederiksberg. Så se her:

 

Udviklingen i psykiatrien i Regions Hovedstaden fortsætter og vi fortsætter med at kapacitetstilpasse. I den forbindelse søger vi en social- og sundhedsassistent, som har lyst til at samarbejde om at styrke den moderne og positive psykiatri i de intensive afsnit på Psykiatrisk Center København.

Du vil blive en del af vores allerede veletablerede plejeteam som primært består af 10 sygeplejersker, 9 social- og sundhedsassistenter, samt plejere og hjælpere der støttes af socialrådgiver, læger, psykolog, ergoterapeut og fysioterapeut ude i klinikken.

 

I afsnittet vil vi kunne tilbyde og dine primære arbejdsopgaver være:

 

 • Som kontaktperson at støtte patienten i sin recovery-proces.
 • Vi bruger Sundhedsplatformen som dokumnetationsredskab i Regin Hovedstaden, noget du også bliver en del af.
 • Være ansvarlig for at opbygge en god og personlig relation til patienterne.
 • Deltage aktivt i udviklingen af aktiviteter i samarbejde med patienterne.
 • Du skal kunne være engageret og se vigtigheden i medinddragelse og et godt samarbejdet med patientens pårørende.
 • Arbejde ud fra en kognitiv miljøterapeutisk tilgang.
 • Du skal være åben for nytænkning og være med til at nedbringe brugen af tvang og bæltefikseringer. I forbindelse med det gør vi brug af NADA, har sanserum og benytter og af træning og motionsrum. Noget der bestemt er med til at deeskalere og nedbringe brugen af tvang.
 • Være med til at vedligeholde og udvikle den sygeplejefaglige kvalitet.
 • .Hos os vil vi snarest implementere og videre udvide SafeWard i vores klinik. Og det har vi en forventning om, at du vil være en del af og har interesse i at arbejde med.
 • Være med til uddannelse og vejledning af social- og sundhedsassistentelever samt sygeplejestuderende i klinikken.

 

Dine kvalifikationer:

 

 • Du har gerne psykiatrisk erfaring fra akutpsykiatrien.
 • Du har gode kommunikative evner, er robust og formår bevidst at bruge deeskalerende kommunikation i hverdagen.
 • Du har gode samarbejdsevner, både mono- som tværfagligt.
 • Du har erfaring med eller har lyst til at arbejde med sygeplejefaglig dokumentation.
 • Du er nysgerrig, energisk og har lyst til at udvikle den psykiatriske sygepleje.
 • Du er fleksibel, ansvarsfuld og kan bevare overblikket i til tider pressede situationer.
 • Du kan og skal have lyst til at arbejde tværfagligt.
 • Du prioriterer sikkerheden i afsnittet højt.
 • Har du uddannelsen som praktikvejledere er det heller ingen hindring, men intet krav.

 

Vi vægter en god introduktion samt et godt arbejdsmiljø med mange erfarne, engagerede og faglig kompetente kollegaer. Fast mentorordning til nyansatte.

Vi kan tilbyde dig en hverdag præget af alsidighed, spændende udfordringer, og faglig sparring under gode arbejdsmiljømæssige rammer.

Vi har ugentlig supervision og undervisning til personale.

 

Vi har gode fysiske rammer i afsnittet med sanserum, motionsrum, træningshave som benyttes hele døgnet udfra patienternes individuelle behov, og vi har stort fokus på aktiviteter og medinddragelse af patienterne i deres individuelle behandlingsforløb.

 

I de lukkede intensive afsnit er der risiko for fysisk håndtering af patienter, og vi anbefaler du gør dig overvejelse herom, inden du søger. Som ansat hos os forventer vi at du deltager til psyko/fysisk-træning og opretholder dine kvalifikationer med deeskalerende kommunikation og magtanvendelse. Sikkerhed i afsnittet er for os et spørgsmål om gensidighed, forudsigelighed og samarbejde.

 

Interesserede, uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

 

Vikariatet er leding snartest efter aftale. Og er på 32-37 timer om ugen i skiftende vagter og der må regnes med arbejde hver anden arbejdsweekend. Det skal siges der er store muligheder for fastansættelse.

 

Psykiatrisk Center København er her den 1. april 2017 fusioneret med PC Frederiksberg og er en del af Region Hovedstadens Psykiatri – Nu landets største psykiatrisk center.

Vi arbejder målrettet med patient-og pårørendeinddragelse samt recovery-orienteret indsats i rammerne af en kognitiv miljøterapi.

Centrets 5-års strategi- og behandlingsplan har til hensigt at udvikle behandlings, uddannelses- og forskningsområderne samt arbejdsmiljøet.

 

Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri på: http://www.regionh.dk

 

Du er velkommen til at kontakte og aftale et uforpligtende besøg.

 

Yderligere oplysninger – kontakt afdelingssygeplejerske Inge Alterskjær tlf.: 20457367  inge.alterskjaer@regionh.dk, eller ass.afdelingssygeplejerske Malene Vang Riget, tlf. 38643760/ malene.vang.riget@regionh.dk

 

Ansøgningsfrist er mandag den 18. december 2017.

Forventet ansættelsessamtaler den 20. december 2017.