Jobbet "Overlæge ved Onkologisk Klinik, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Onkologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet, opslår hermed en overlægestilling til besættelse pr. 1. februar 2018 eller snarest derefter.  
 
Klinikken varetager alle non-kirurgiske onkologiske behandlingsmodaliteter af patienter fra Københavnsområdet i Region Hovedstaden foruden en række behandlinger herunder stråleterapi til patienter fra Bornholm og fra Region Sjælland. Klinikken har derudover landsfunktion vedrørende sjældnere cancersygdomme samt fase 1 og tidlige fase 2 undersøgelser i klinikkens Fase 1 enhed. Endelig har klinikken udgående konsulentfunktion på Bornholm, Færøerne og Grønland.
 
Onkologisk Klinik er inddelt i 5 diagnoserelaterede teams. Alle behandlingsmodaliteter varetages specifikt af de til teamet knyttede læger. Strålebehandlingen varetages via klinikkens stråleterapiafsnit. Klinikken har endvidere et palliativt afsnit, en Fase 1 enhed og en klinisk forskningsenhed (KFE), som varetager opgaver for alle de diagnoserelaterede teams.
 
Klinikken prioriterer højt kvalificeret lægefaglig indsats, høj grad af kontinuitet i læge-patient kontakten, robuste tværfaglige samarbejdsrelationer, klinisk uddannelse af yngre læger og optimalt samarbejde mellem læger, sygeplejersker og sekretærer.  
 
Klinikken har et betydeligt engagement i såvel klinisk som laboratoriebaseret forskning.  
 
• Stillingen ønskes besat med en erfaren speciallæge i klinisk onkologi.
 
• Der lægges vægt på, at den, der ansættes i stillingen, har betydelig erfaring med strålebehandling og medikamentel antineoplastisk behandling af patienter med lungecancer, malignt mesotheliom og neuroendokrine tumorer, idet stillingen vil blive tilknyttet teamet, som behandler patienter med disse diagnoser. Der er aktuelt knyttet 6 overlæger og 4 afdelingslæger til dette team.
 
• Overlægen vil sammen med klinikkens øvrige overlæger få ansvar for, at kvaliteten af klinikkens behandlinger til hver tid er af høj international standard.
 
• Overlægen vil sammen med klinikkens øvrige overlæger få ansvar for videreuddannelse af yngre læger.
 
• Udover ansøgers kliniske uddannelse vil der ved bedømmelsen blive lagt vægt på ansøgers kompetencer inden for de af Sundhedsstyrelsen formulerede syv områder inkl. forsknings-, undervisnings- og ledelseserfaring samt samarbejdsevner med specielt fokus på ansøgers forskningserfaring.
 
Den faglige bedømmelse vil ske i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005, som ansøgere opfordres til at gøre sig bekendt med. Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hver af de 7 kompetenceområder (jævnfør vejledningens kapitel 8). Ansøger skal forholde sig til og dokumentere kvalifikationer indenfor disse kompetenceområder.  
 
Løn og ansættelsesforhold  
I henhold til organisationsaftalen for overlæger indgået mellem Region Hovedstaden og Foreningen af Speciallæger, FAS.  
Stillingen er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtelse.  
Stillingen er indtil videre ikke forbundet med udetjeneste.
 
Ansøgningen sendes via link og vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae og publikationsliste med fremhævning af de 10 vigtigste publikationer.  
 
Ansøgningsfrist: 13. december 2017 inden kl. 12.00.
 
Yderligere informationer om stillingen  
kan fås ved henvendelse til klinikchef, professor Ulrik Lassen på telefon 35458923.  
 
Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.
 
Link til stillingsbeskrivelse: