Jobbet "Øjenklinikkens akutte øjenskadevagt, kirurgiske sengeafsnit og ambulatorium søger ny kollega" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordre Ringvej, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Rigshospitalets Øjenklinik i Glostrup søger en sygeplejerske til fast stilling på 32-37 timer/ugen, i blandede vagter og med weekendvagt ca. hver 3. weekend. 
Stillingen er til besættelse pr. 1/3 2018 eller efter nærmere aftale.
 
Den akutte øjenskadevagt 
Øjenklinikken behandler alle øjensygdomme, medicinske og kirurgiske. Vi har som eneste Øjenklinik i landet en døgnåben akutvagt for øjenskader for hele Region Hovedstaden, Færøerne og Grønland.  
 
Sengeafsnittet 
Har plads til 11 indlagte patienter, og patientkategorierne fordeler sig på planlagte og akutte kirurgiske øjenpatienter, komplicerede medicinske øjenpatienter og øjentraumer. Vores patienter er både børn og voksne og er almindeligvis selvhjulpne. Sengeafsnittets sygeplejersker modtager indkaldte planlagte patienter, klargør operationspatienter, koordinerer stuegang og udskrivning af patienter.  
 
Kirurgisk retina ambulatorium 
Flytter ind på vores afsnit fra primo 2018, og derved samler vi hele det kirurgiske retina-forløb. 
 
Desuden er sengeafsnittet integreret med Øjenklinikkens akutvagt for øjenskader, og her vil du på sigt indgå som sygeplejerske i visitations- og behandlingsteam med vores sekretærer og de 3 vagthavende læger. 
 
Som sygeplejerske i denne stilling vil du skulle rotere mellem akutvagten, sengeafsnittet og ambulatoriet. Det giver en varierende hverdag med dygtige og engagerede kolleger og med rig mulighed for udvikling. 
 
Øjenklinikken er en spændende og travl arbejdsplads, og vi arbejder på at sikre høj sygeplejefaglig kvalitet i vores patientforløb.  
 
Vi tilbyder dig: 
 • Et godt og anerkendende arbejdsmiljø 
 • Erfarne, dygtige og sjove kolleger 
 • Grundig introduktion og oplæring 
 • Spændende subspeciale med rig mulighed for fordybelse 
 • Mulighed for oftalmologisk efteruddannelse 
 • Intern og ekstern undervisning, samt 2 årlige temadage 
Som vores nye kollega har/er du: 
 • Lyst til at være en del af en personalegruppe, der har fokus på høj faglighed, ansvar og udvikling 
 • Engagement og vilje til at lære et nyt speciale 
 • Erfaring med at håndtere flere korte patientforløb ad gangen 
 • Gode evner til at kommunikere 
 • God til at arbejde selvstændigt  
 • Omstillingsparat 
 • Lyst til sygepleje, hvor nøgleordene er samarbejde, fleksibilitet, engagement og innovation 
 • Lyst til at arbejde i blandede vagter 
 • Teknisk flair 
 • Humor 
 
Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingssygeplejerske Maja Lindeblad Jørgensen på tlf. 38 63 47 35 og på vores hjemmeside www.rigshospitalet.dk/oejen . 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest onsdag den 3. januar 2018 kl. 12.00. 
 
Samtaler vil blive holdt i uge 2 og/eller 3. 
 
Rigshospitalets Øjenklinik er en del af HovedOrtoCentret. Vi har til huse i Glostrup men har desuden udefunktioner på Blegdamsvej og på Nordsjællands Hospital i Hillerød 
 
Forudsætning for ansættelse er forståelse og beherskelse af det danske sprog, samt dansk autorisation som sygeplejerske.