Jobbet "Enhedschef til Akuttelefonen 1813 til Region Hovedstadens Akutberedskab" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Telegrafvej 5, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Har du mod på en stor ledelsesopgave og er du en stærk driftsleder? Tænker og bedriver du ledelse på både taktisk, strategisk og operationelt niveau og kan du skabe følgeskab blandt mange faggrupper og interessenter? Trives du med en travl og omskiftelig hverdag hvor der hver dag kræves, at du yder dit bedste, til gavn for Regionens borgere? Kan du være frontfigur for den største præhospitale enhed i Region Hovedstaden? 
Vi søger en ny Enhedschef til Akuttelefonen 1813 til tiltrædelse 1. marts 2018 eller snarest herefter. 
 
Dine opgaver
Du har det overordnede ansvar for Akuttelefonen 1813, der består af ca. 100 sygeplejersker, ca. 170 konsulenttilknyttede læger, vagtledere samt fem sektionsledere, der har det personalemæssige ansvar. 
Som Enhedschef er det din primære opgave at sikre en stabil drift med høj kvalitet. En stabil drift kræver, at du fokuserer din tid på at lede medarbejderne under dig og at du er stærk til den daglige, operationelle ledelse. Du tager ansvar for driften i din enhed og har fokus på alle de parametre der kan påvirke driften, f.eks. trivsel, fravær, rekruttering, uddannelse, mm., og du formår at uddellegere til medarbejderne under dig. Du er optaget af kvalitetsarbejde, udvikling og forskning, og ser her en fordel i at etablere stærke relationer til eksterne samarbejdspartnere, f.eks. akutmodtagelser/akutklinikker. Du fokuserer på at skabe de gode relationer, også internt, hvor du vil få et tæt samarbejde med virksomhedens øvrige enheder, bl.a. de administrative enheder, enhedschefgruppen samt 112-AMK-Vagtcentralen. 
Udover det driftsmæssige ansvar har du ligeledes det sundhedsfaglige og det budgetmæssige ansvar for enheden.  
 
Din profil
Du har en relevant sundhedsfaglig eller akademisk uddannelse og dokumenteret ledererfaring fra sundhedsfagligt regi, gerne med en personalegruppe af tilsvarende størrelse. 
Du kan dokumentere og demonstrere, at du er en erfaren driftsleder der har opnået synlige resultater. Du er effektiv og handlekraftig, og du tør tage ansvar og sikre alle bolde kommer i mål. I praksis betyder dette, at du sikrer en stabil drift samtidig med at du formår at tænke langsigtet, og tegne vejen for enhedens udvikling og fremgang.  
Som leder er du den synlige leder, der går forrest og viser vejen for dine medarbejdere. Du er stærk til at lede, både nedad og opad, og etablere følgeskab og opbakning til dine beslutninger, blandt forskellige faggrupper og niveauer. Du er derfor også en stærk kommunikatør, og forstår vigtigheden af, hvordan, hvornår og til hvem, din mening/et budskab leveres. 
Du tænker tværfagligt og dit helhedssyn gør, at tværfaglighed er naturligt for dig. Du har et udpræget overblik og dette hjælper dig i en travl hverdag, hvor der skal opnås resultater. Resultater, som du investerer energi og omhu i, fordi du brænder for det. Du forstår de politiske processer, og både sammen med din ledelsesgruppe i enheden, og chefgruppen i den samlede virksomhed, arbejder du på et strategisk højt plan, hvor du både bidrager til og driver indsatser. 
 
Et arbejde der giver mening, fordi det handler om liv  
Akutberedskabet i Region Hovedstaden har til formål at skabe et sammenhængende akutberedskab for borgerne. Vores opgaver består bl.a. af at modtage opkald til Akuttelefonen 1813 og 1-1-2 og disponere ambulancer og akutlægebiler. Akutberedskabet står også for planlægning og operativ ledelse af regionens tværgående sundhedsberedskab. 
 
Virksomheden har primært til huse i Ballerup, men er geografisk spredt på flere destinationer, hvor bl.a. akutlægebilerne har baser. 
 
Akuttelefonen 1813 er borgerne i Region Hovedstadens indgang til akut hjælp ifm. skade og sygdom, når egen læge har lukket. Enheden varetager både telefonisk rådgivning, visitation til akutmodtagelser/klinik samt hjemmebesøg ved læge. 
 
Vi investerer i dig 
Som en del af jobbet vil du blive introduceret til dine kollegaers arbejdsopgaver. Vi vægter tværfagligt samarbejde højt, og vi mener, vi har en arbejdsplads med højt til loftet og en god stemning. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle, der kan se sig i stillingen til at søge. 
 
Løn og ansættelsesforhold  
Løn og ansættelsesforhold i henhold til ”aftale for chefer”. 
 
Yderligere information 
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte vicedirektør Trine Mottlau på tlf. 30 70 67 49. Yderligere oplysninger om Akutberedskabet kan findes på www.regionh.dk/akutberedskabet.
Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med ansættelse indhentes og gennemføres en sikkerhedsgodkendelse v. PET. Dette er en forudsætning for, at kunne varetage stillingen.
 
Ansøgningsfrist 
Upload din motiverede ansøgning, CV samt relevante bilag senest mandag den 18. december 2017 kl. 12.00
Relevante bilag kan uploades under ”øvrige dokumenter”.  
Første samtale afholdes den 20. december 2017. Vi vil desuden gøre opmærksom på, at der i forbindelse med anden samtale indgår et testforløb, bl.a. indeholdende en testsamtale med en konsulent i uge 1 2018. Anden samtale forventes at blive afholdt i uge 2 2018.