Jobbet "Neurologisk Klinik søger uddannet lægesekretær til sengeafsnit" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Kan du lide at være en del af et tværfagligt team med respekt for den enkeltes faglighed og kompetencer? 
 
Neurologisk Klinik består af et akut modtageafsnit med 11 senge og et sengeafsnit med 18 senge, hvortil er knyttet daghospital. Herudover subspecialer: Skleroseklinikken, Hukommelsesklinikken, Epilepsiklinikken, Neuromuskulær Klinik samt fælles Neurologisk Ambulatorium. Vi har endvidere flere forskningsenheder tilknyttet klinikken.  
 
Arbejdsområdet 
Omfatter alle sekretærmæssige funktioner omkring et patientforløb, hvor lysten til patientkontakt og et tæt samarbejde med sygeplejersker, læger og øvrige faggrupper omkring patientforløb er altafgørende.  
Din primære funktion vil være ansvar for afsnittes reception, sengeafsnit 2083, men herudover indgår du på lige fod med klinikkens øvrige lægesekretærer i de øvrige fælles arbejdsopgaver. 
 
Dine kolleger  
Er engagerede, ansvarsfulde, positive og stabile. Vi stiller krav til os selv og hinanden og kan lide udfordringer samt værdsætter udvikling i et tæt tværfagligt samarbejde. 
 
Vi kan tilbyde 
Ansættelse pr. 01.01.18 (eller snarest derefter) med arbejdstid 32 timer, fordelt på ugens 5 dage. Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram og oplæring. 
Årlige medarbejderudviklingssamtaler med individuel kompetenceafklaring og udviklingsprofil. 
 
Uddannelseskrav 
• Du er uddannet lægesekretær  
• Gerne erfaring med SP 
• Gerne gode engelskkundskaber 
 
Kan du se dig selv som en god samarbejdspartner i dette miljø - så hører vi gerne fra dig. 
 
Ønsker du at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte  
ledende lægesekretær Mona Schou på tlf. 3545 0706 / mona.schou.01@regionh.dk 
 
Løn- og ansættelsesvilkår: I.h.t. gældende overenskomst. 
 
Seriøs ansøgning sendes elektronisk til Region Hovedstadens rekrutteringssystem 
 
Ansøgningsfrist: 15.12 2017 kl. 12.00