Jobbet "Barselsvikar - Psykolog til PTSD behandling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

maglevænget 2, 2750 ballerup

Dit næste skridt

Barselsvikar for Psykolog i PTSD Team

 

Stillingen

 

Da en af vores dygtige psykologer går på barsel 1. februar 2018, søger vi en vikar til at indgå i vores psykoterapeutisk arbejde omkring PTSD behandling.

 

Vi har et stort og moderne ambulatorium, hvor patienter tilbydes gruppe og individuel psykoterapi i manualiserede forløb. Ambulatoriet er veldrevet og kendetegnes ved fravær af stress og lavt sygefravær. Der er mulighed for at individualisere de få patientforløb, der ikke lader sig behandle indenfor de ordinære behandlingspakker. På trods af regionale ydelseskrav er det i kommunikationen og ved konferencer i afd. patientbehandling og faglighed, der præger samarbejdet.

 

Stillingen er i vores nye PTSD og Krise/belastnings Team. Teamet er tværfagligt og består af både læger, psykologer, fysioterapeut og socialrådgivere. Opgaven er primært behandling af patienter henvist til pakkeforløb for PTSD. Enkelte forløb vil være pakkeforløb for tilpasningsreaktion. Målgruppen for PTSD behandlingen er patienter med en sen eller langvarig reaktion på meget belastende begivenheder som fx katastrofer, trusler på livet, overgreb m.v., som opfylder kriterierne for PTSD. Gruppen inkluderer ikke flygtninge og militært personel, der behandles i andet regi. PTSD behandlingen er flersporet og psykoterapeutisk tilbydes både Prolonged Exposure, Stabiliseringsforløb og Cognitive Processing Therapy. Psykologen skal have interesse for at arbejde med alle tre metoder.

 

Vi tilbyder:

 

 • Mulighed for tage del i udviklingen af et specialiseret behandlingstilbud til patienter med PTSD (Regionsfunktion for PTSD i Region Hovedstadens Psykiatri) i tæt samarbejde med kollegaer

 • Mulighed for kompetenceudvikling ved relevant sparring og supervision

 • Gode muligheder for supervision ift. behandlingsopgaven

 • Monofaglige psykologmøder

 • Tæt samarbejde i tværfagligt team

 

 

Vi søger en barselsvikar for psykologen som:

 

 • Har psykoterapeutisk erfaring og meget gerne erfaring med traumebehandling

 • Har erfaring med patienter med psykiatriske lidelser

 • Har kendskab til kognitiv adfærdsterapi

 • Kan varetage individuel såvel som gruppeterapi

 • kan efterleve organisationens værdier om ansvar, respekt, faglighed og udvikling med patienten i centrum

 

Vi forventer, at du:

 

 • Er robust og føler dig i stand til at arbejde som psykoterapeut indenfor traumeområdet

 • Er psykolog

 • Udviser initiativ og engagement.

 • Kan navigere i en travl hverdag

 • Er i stand til selvstændigt at strukturere din arbejdsuge

 • Trives i tæt teamsamarbejde og sætter pris på kollegial sparring

 

 

Ansættelsesvilkår:

 

Stillingen er et barselsvikariat på 37 timer til besættelse pr. 1. februar 2018 eller snarest herefter. Med mulighed for 32 timer, såfremt det ønskes. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v. indgået mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

 

Ansøgningsprocedure:

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

 

 • Teamkoordinator psykolog Edo Obad på tlf. 3864 5214

 • Psykolog og afsnitsleder Ann Colleen Nielsen på tlf. 3864 5040

 • Chefpsykolog Juno Calmer på tlf. 3864 6077

   

Ansøgningsfristen er den 2. januar 2018, kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 3 eller 4.

 

Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.