Jobbet "OVERLÆGE TIL RETSPSYKIATRIEN I GLOSTRUP" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
OVERLÆGE TIL RETSPSYKIATRIEN I GLOSTRUP. 
 
Vi søger en overlæge til et kommende sengeafsnit på Psykiatrisk Center Glostrup, som får til opgave at modtage personer i varetægtssurrogat fra hele Region Hovedstaden.  
Afsnittets fysiske rammer er aktuelt ved at blive ombygget, så det bliver klart til at modtage målgruppen.  
Afsnittet har allerede gennem flere år primært haft patienter med forskellige retslige foranstaltninger og har en dedikeret personalegruppe, som sammen med det nuværende ledelsesteam og afdelingsledelsen er i fuld gang med at forberede sig på den kommende specialiserede opgave.  
Som overlæge vil du være med i afsnitsledelsen sammen med afdelingssygeplejersken og få en unik mulighed for at være med til at sætte og udvikle rammerne for det kommende afsnit.  
En vigtig opgave for overlægen på afsnittet for varetægtssurrogatanbragte personer vil være i samarbejde med det tværfaglige team at foretage udredning og diagnosticering af eventuel psykiatrisk lidelse og vurdering af strafferetslig indplacering for de indlagte patienter. Udtalelser til de juridiske myndigheder, herunder gennemførelse af mentalobservationer, vil derfor udgøre en naturlig del af arbejdet.  
Overlægen indgår i tæt kollegialt fællesskab og sparring med de øvrige retspsykiatriske overlæger og klinikchefen for retspsykiatrien i Glostrup. Som overlæge for afsnittet for varetægtssurrogatanbragte personer vil du få stor kontaktflade med det juridiske system og de øvrige psykiatriske centre i RHP.  
Afsnittet er placeret på matrikel Brøndbyøstervej, og indgår derfor naturligt i samarbejdet med de øvrige lukkede døgnafsnit på denne matrikel.  
Vi kan tilbyde ansøger en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum. Gennem det sidste år har overlæger og øvrige ledere taget initiativ til at styrke samarbejdet mellem sengeafdelingerne og de ambulante enheder. Det har betydet et mere sammenhængende center med bedre patientforløb og større arbejdsglæde. Dertil er Psykiatrisk Center Glostup kommet langt i forbedringsarbejdet, arbejdet sker på initiativ fra såvel medarbejdere som ledelsen.  
Speciallægen skal – ud over bred (og eventuel specifik) viden som medicinsk ekspert – kunne mestre de øvrige kompetencer fra målbeskrivelsen i psykiatri – samarbejde med lægelige kolleger, tværfagligt personale og øvrige samarbejdspartnere, samt fungere godt som kommunikator. Det er en forudsætning for at søge stillingen, at overlægen vil gå aktivt ind i forbedringsarbejdet, da det er en del af kulturen på centeret.  
Interesse for det retspsykiatriske fagområde forventes, og der vil være rig lejlighed til at udbygge viden og kompetencer indenfor området under ansættelsen.  
Som overlæge på PCG indgår du i arbejdet i akutmodtagelsen som Speciallæge I Front (SIF), indtil videre på hverdage fra kl. 15:00 til 20:54, frekvens cirka en gang om måneden. 
Om Psykiatrisk Center Glostrup:  
Psykiatrisk Center Glostrup varetager en bred vifte af psykiatriske opgaver, og har døgnpladser på to matrikler, henholdsvis på Nordre Ringvej i umiddelbar tilknytning til Glostrup Hospital, og på Brøndbyøstervej. Derudover har vi 3 matrikler med ambulante funktioner.  
Centret omfatter en stor og travl døgnåben psykiatrisk skadestue, 2 intensive akutte modtageafsnit, stationære sengeafsnit, store distriktspsykiatriske centre med OP- teams, OPUS teams, ældrepsykiatrisk team og sengeafsnit, specialiseret retspsykiatri, oligofreni-team og neurorehabiliteringsteam samt psykoterapeutisk ambulatorium.  
Centret er en del af Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitetshospital. Som læge indgår du i den kliniske undervisning af medicinstuderende og øvrige faggrupper.  
Psykiatrisk Center Glostrup har et velfungerende professionelt miljø med erfarne, forskningsorienterede medarbejdere med engagement, humor og god interkollegial vekselvirken. Vi har tre professorer tilknyttet og arbejder aktivt sammen med RHPs Kompetencecenter for Retspsykiatri.  
Vi har overlæger med særlig viden indenfor psykopatologi, skizofreni og subjektivitetsforstyrrelser, og der er overlæger med særlig ekspertise inden for retspsykiatri, ældrepsykiatri, liasonpsykiatri, recovery og psykofarmakologisk behandling af gravide.  
Stillingen ønskes besat snarest muligt.  
Ansøgning  
Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer, bygget op over de 7 speciallægekompetencer.  
Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.  
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:  
klinikchef Mette Brandt-Christensen, tlf. 23 45 20 39 
E-mail: anne.mette.brandt- christensen@regionh.dk.  
Ansøgningsfrist: onsdag 13.12.2017, kl. 12.00.  
Samtaler forventes afholdt i uge 51-2017