Jobbet "Center for Neurorehabilitering - Filadelfia søger 2 fysioterapeuter" er udløbet

Region Sjælland

Filadelfia

Kurvej 8, 4293 Dianalund

Dit næste skridt

Center for Neurorehabilitering – Filadelfia søger 1 Fysioterapeut pr. 1. februar 2018. Stillingen er på 37 timer/uge.

CfN – Filadelfia søger 1 Fysioterapeut til vikariat fra 12. februar 2018 til 18. februar 2019. Stillingen er på 37 timer/uge.

Fysioterapeuter hos CfN-Filadelfia indgår i husets tværfaglige vagtplan. Der arbejdes fortrinsvis i dagvagt med en fast ugentlig aftenvagt (13-21) og dagvagt hver fjerde weekend. Derved sikres det, at 24-timers rehabiliteringskonceptet kan gennemføres på et højt terapeutisk niveau, og at vore klienter får størst mulig effekt af opholdet.

CfN-Filadelfia yder intensiv neurorehabilitering til voksne, som har pådraget sig moderate til svære følger efter hovedtraume, apopleksi eller anden form for hjerneskade. Vore 17 døgnklienter er indskrevet 2-5 måneder. Til opholdet hører en udslusningsproces med hjemmetræning og supervision af personale, som er involveret i et evt. videre forløb.

Såvel de tværfaglige som fysioterapeutiske tiltag planlægges i samarbejde med klienten indenfor ICF-rammen. Der arbejdes på såvel kropsniveau i træningslokaler som i funktionelle dagligdags aktiviteter og lystbetonede interesseområder i og uden for huset. Arbejdet tager udgangspunkt i ABC-koncepterne. Videre rehabiliteringsteorier og -metoder integreres, når indikeret.

Vi søger en kollega som:

  • Har ambitioner om til stadighed at udvikle sig fagligt og personligt
  • Har erfaring med neurorehabilitering eller anden relevant bred klinisk erfaring
  • Er idérig og handlekraftig i forhold til de ofte meget komplekse opgaver som vore klienter udfordrer os med
  • Er åben, fleksibel og engageret, kan prioritere egne opgaver og samtidigt medvirke i et godt fungerende tværfagligt samarbejde
  • Har en positiv indstilling til mennesker med funktionsnedsættelser pga. følger efter en hjerneskade samt et godt humør

I CfN-Filadelfia modtages målrettet introduktion til specialet, og der er fremragende muligheder for at videreudvikle sig både fagligt og personligt gennem sparring med vores meget erfarne fagprofessionelle, som medvirker i de tværfaglige teams (neurologer, neuropsykologer, talepædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker/SSA, ergoterapeuter samt fysioterapeuter).

Filadelfia (selvejende non-profit institution), hvorunder CfN-Filadelfia hører, driver såvel en forskningsafdeling som en udviklings- og uddannelsesafdeling, hvor kurser i neurorehabilitering med undervisere fra ind- og udland løbende tilbydes. Endvidere inviterer CfN-Filadelfia regelmæssigt højtkvalificerede eksterne konsulenter til at afholde temadage og yde klinisk supervision.

Yderligere oplysninger eller aftale om et evt. besøg i afdelingen fås ved henvendelse til afdelingsterapeut Tine Højgård Hansen, tlf. 58 27 12 68. Læs mere om CfN-Filadelfia på internetsiden www.filadelfia.dk

Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst. Stillings- og funktionsbeskrivelse findes i opslaget på vores hjemmeside.

Vi ser gerne, at der søges online via www.filadelfia.dk. Alternativt kan ansøgningen, vedlagt oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og med relevant dokumentation, sendes til personalekonsulent Joan Vestergaard, Filadelfia, Kolonivej 1, 4293 Dianalund.

Ansøgningsfrist er senest den 15. december kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 19. december 2017.