Jobbet "Speciallæge til Dansk Center for Søvnmedicin, Rigshospitalet-Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Speciallæge i neurologi, lungemedicin eller øre-næse-halssygdomme til Dansk Center for Søvnmedicin, Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup 
 
 
Dansk Center for Søvnmedicin (DCSM) søger speciallæge til en nyoprettet stilling til besættelse pr. 1. februar 2018 eller efter aftale. Ansættelse kan være som afdelingslæge eller overlæge. 
 
I DCSM foretager vi diagnostik og behandling af neurologisk eller respiratorisk betingede søvnsygdomme på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau samt behandling på højt specialiseret niveau med landsfunktion. Vi ser primært patienter fra Region Hovedstaden, men også fra resten af Danmark til fx second opinion. 
Vi foretager undersøgelser under indlæggelse og ambulant. Vi råder over 6 senge til udredning i Neurologisk Klinik og foretager ca. 1000 undersøgelser under indlæggelse årligt. Vi foretager omkring 1500 ambulante undersøgelser og vi har et stort ambulatorie, hvor vi behandler patienter med søvnapnø og neurologisk søvnsygdom. Noget af behandlingen foregår i patientskole.  
Vi samarbejder tæt med bl.a. neurologiske, pædiatriske, psykiatriske afdelinger og med Respirationscenter Øst og diagnostiske afdelinger. 
 
Vi har fra 2018 fået midler til en ny udredning og behandling af patienter med akut apopleksi Vi skal undersøge disse patienter for søvnapnø og iværksætte hurtig behandling af dette. Det skal ske på apopleksiafsnittet, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup og Neurologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital. 
Der skal undersøges ca. 1000 patienter årligt med kardiorespiratorisk monitorering og vi forventer af ca 2/3 af disse skal behandles for søvnapnø. Alt efter hvor svær apopleksi patienterne har, skal diagnostik og behandling ske under indlæggelse eller ambulant.  
 
I DCSM er vi ca. 40 medarbejdere. Faggrupperne omfatter læger, herunder 1 professor, 2 overlæger og reservelæger, sygeplejersker, neurofysiologiassistenter/bioanalytikere, sekretærer og ingeniører. 
 
Dansk Center for Søvnmedicin er den del af Neurofysiologisk Klinik der ledes klinikchef, ledende overlæge og ledende neurofysiologiassistent og med en underliggende søjlestruktur, hvor professoren er ansvarlig for faglig udvikling og kvalitet af søvnsøjlen.  
 
Vi forventer: 
 
  • At du er speciallæge neurologi, lungemedicin, øre-næste halslæge eller har anden relevant speciallægeuddannelse  
  • At du er interesseret i søvnsygdomme herunder søvnapnø, narkolepsi og parasomnier. 
  • at du indgår bredt i alle lægelige funktioner i DCSM herunder ambulatoriearbejde, vurdering af undersøgelser, kvalitetsarbejde m.v.
  • At du engagerer dig i organisering/afvikling af projektet om apopleksi og søvnapnø herunder arbejde med ajourføring af databaser. 
  • At du kan lide at arbejde tværfagligt og at dele din viden. 
  • At du deltager i uddannelsesopgaven for læger i hoveduddannelse i neurologi og øvrigt personale i klinikken. Klinikken uddanner bioanalytikere og neurofysiologiassistenter. 
  • At du engagerer dig i klinikkens forsknings- og udviklingsprojekter for derved at bi­drage til markering af klinikkens forskningsmæssige profil. DCSM samarbejder bredt i forskningsøjemed både internt og eksternt og forskning inddrager de fleste faggrupper i klinikken. Af særligt forskningspersonale kan nævnes forskningsassistent, post.doc. og Ph.D. studerende. 
  • At du vil være med til at videreudvikle DCSM. 
 
Har du spørgsmål til stillingen kan henvendelse rettes til klinikchef Benedikte Wanscher, tlf. 38632567/mobil 24879909 eller professor, overlæge Poul Jennum tlf. 40257495 
 
Løn og ansættelsesforhold: 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for overlæger mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af speciallæger. Hvis ansættelsen sker som afdelingslæge, følger løn- og ansættelsesvilkår overenskomst mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Yngre Læger.  
 
Ansøgningsfrist er søndag d. 17. december 2017. 
 
Ansøgningen udformes med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens beskrivelse af speciallægens 7 roller.  
 
Ansøgningen vedlægges dokumentation af speciallægeautorisation, curriculum vitae indeholdende publikationsliste.  
 
Ansøgningen sendes via link.