Jobbet "2 social- og sundhedsassistenter til faste stillinger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit Aabenraa" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt
Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit i Aabenraa, søger 2 social- og sundhedsassistenter til faste stillinger, 37 timer/uge med tiltrædelse pr. 1. februar 2018. 
 
Dine opgaver er: 
 • At være kontaktperson for dag/døgn indlagte unge i alderen 13-20 år og indgå i et stort tværfagligt team. 
 • Finde frem til de bedste løsninger i samarbejde med de unge, familierne og det tværfaglige team og have særligt fokus på at nedbringe tvang. 
 • Samarbejde med mange forskellige faggrupper i hverdagen og bringe observationer og erfaringer i spil i den daglige sparring. 
 • Deltage i tværfaglige konferencer og netværksmøder, med henblik på at formidle observationer og bidrage med forslag til tiltag, der opleves meningsfulde for den unge og netværket. 
 • Fokusere på at borgeren oplever kvalitet og føler sig inddraget i egen behandling i psykiatrien. 
 • Have fokus på udvikling af personlige og faglige kompetencer til gavn for kerneopgaven. 
 • Arbejde i skiftende vagter, med hver 3. weekend i 8/12 timers vagter. 
 
Vi tilbyder: 
 • En arbejdsplads i udvikling, hvor dialog og inddragelse af de unge og familierne er i fokus. 
 • Et afsnit i nyt byggeri og med nye muligheder. 
 • Selvstændige arbejdsopgaver, med høj grad af indflydelse på eget arbejdsområde og hvor der altid er mulighed for drøftelser med kollegaer. 
 • Gode kollegaer som prioriterer faglighed og humor højt. 
 • Samarbejde og faglig sparring på tværs af forskellige faggrupper. 
 • Et arbejdsmiljø, hvor vi er sammen om at skabe trivsel. 
 • Deltagelse i personalemøder, kollegial supervision og temadage med henblik på udvikling. 
 • Vi ser gerne at du har erfaring indenfor det ungdomspsykiatriske speciale eller kendskab til området på anden vis. 
 
Om afdelingen:
Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 ansatte. Afdelingen fusionerede pr. 1. januar 2017 og er i Region Syddanmark fordelt på 3 matrikler (Aabenraa, Vejle og Esbjerg). Der er 3 ambulatorier fordelt på de 3 matrikler og ligeledes sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. Aabenraa-delen åbnede i 2015 i nye lokaler. I februar 2017 flyttede ambulatoriet i Kolding i helt nye lokaler i Vejle. Esbjerg-delen har til huse i nyere og ny renoverede bygninger.     
Dag- og Døgnafsnittet i Aabenraa har 18 døgnpladser og 2-4 dagpladser.  Afsnittet har egen skole tilknyttet og sygehuset har egen hal og motionscenter. Der er 7 pladser til behandling af spiseforstyrrede unge og 11 pladser til behandling af almenpsykiatriske unge. De 2-4 dagpladser rummer begge områder.  
 
Hvis du vil vide mere:
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte funktionsleder Gitta Hansen på tlf. 99 44 64 01 eller mail gitta.hansen@rsyd.dk.
 
Praktiske oplysninger:
Ansøgningsfristen er torsdag den 14. december 2017.  
Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 51.
 
Vi glæder os til at høre fra dig!