Jobbet "Overlæge/Afdelingslæge til Lungemedicinsk Afdeling J, Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kløvervænget 2, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Lungemedicinsk Afdeling J søger en overenskomstansat Overlæge/Afdelingslæge til tiltrædelse 1. april 2018 eller efter aftale.
 
Lungemedicinsk Afdeling J vil være Region Syddanmarks førende lungemedicinske afdeling med fokus på forskning, højtspecialiserede funktioner og udvikling heraf. Lungemedicinsk Afdeling J varetager stort set alle højtspecialiserede funktioner inden for lungemedicin samt regionsfunktion i udredning af lungecancer, svær astma, tuberkulose og komplicerede lungeinfektioner.
I enheden for lungecancer anvendes EBUS, pEBUS, EUSb og avanceret ultralyd.
OUH Simulationscenter (SimC) anvendes til træning af alle færdigheder for både speciallæger og YL.
Afdelingen indgår i samarbejde med bl.a. Arbejdsmedicinsk Afdeling vedr. provokationskammer til udredning af erhvervsbetingede allergiske sygdomme.
 
Ansøger med interesse for tuberkulose og/eller lungecancer foretrækkes.
 
Afdelingens speciallæger deltager i den lungemedicinske specialebagvagt samt evt. FAM-bagvagt med tilstedeværelse.
 
Du kan læse mere om afdelingen på www.ouh.dk
 
Vi forventer, at du:
 • Er speciallæge i lungemedicin
 • Vil bidrage aktivt til at udbygge lungemedicinsk afdelings position som højt specialiseret enhed i Region Syddanmark
 • Vil indgå engageret i både videreudvikling og drift af det lungemedicinske speciale
 • Vil understøtte en kultur, hvor der lægges vægt på et godt, sjovt og dynamisk arbejdsmiljø
 • Vil bidrage aktivt til forskning, uddannelse og kvalitetsudvikling
 
Vi kan tilbyde:
 • Et stærkt udviklings- og forskningsorienteret lægefagligt miljø
 • Gode kollegaer
 • Fokus på dine udviklingsmuligheder
 
Din ansøgning skal:
 • Indeholde motivation med forslag til, hvordan du bedst vil kunne gøre en forskel for Lungemedicinsk Afdeling J
 • Disponeres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens "Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger", kapitel 6 (speciallægens 7 roller)
 • Vedlægges CV med oplysninger om tidligere ansættelsesforhold, kliniske kvalifikationer samt videnskabelig- og undervisningsmæssig erfaring.
 
Yderligere oplysninger om afdelingen:
Fås hos ledende overlæge Hanne Madsen på tlf.: 4058 0041 eller via mail: h.madsen@rsyd.dk
 
Region Danmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig, kan du læse om her: http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311
 
Ansøgningsfristen er fredag den 5. januar 2018.
Ansættelsessamtaler afholdes medio januar.