Jobbet "Afdelingslæge søges til Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Øjenafdeling J

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
På Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital, er en stilling som afdelingslæge med hovedfunktion på glaukomområdet ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller snarest derefter. Der tale om en fuldtidsstilling.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et godt fagligt miljø, hvor du skal være med til at styrke Øjenafdelingens faglige profil herunder afdelingens højt specialiserede funktioner i overensstemmelse med specialeplanen.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i oftalmologi med interesse for glaukom. Vi står overfor et generationsskifte de kommende år og søger derfor en afdelingslæge, som på sigt vil kunne overtage det faglige ansvar og udvikle området.

Funktionen tænkes primært kombineret med kataraktkirurgi med henblik på specialisering i kataraktoperationer på glaukompatienter. Funktion inden for et andet subspeciale kunne også være en mulighed afhængigt af afdelingens behov samt ansøgerens interesse og erfaring.

Du skal være med til at sikre dynamik, dialog og høj kvalitet i det daglige arbejde såvel internt på afdelingen som på tværs af hospitalet med relevante samarbejdspartnere. Der lægges vægt på dokumenteret videnskabelig erfaring og erfaring med organisatorisk arbejde. Der lægges endvidere vægt på gode evner for dialog, samarbejde samt beslutningsdygtighed. Det forventes, at der bidrages til et godt arbejdsmiljø.

Øjenafdelingen er en universitetsafdeling og varetager højt specialiserede funktioner, regionale funktioner samt basisfunktioner for hospitalets lokalområde. Øjenafdelingen har en høj forskningsaktivitet, der ledes af afdelingens lærestolsprofessor. Afdelingen lægger stor vægt på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning.

Der arbejdes i tværfaglige teams om de enkelte patientforløb med inddragelse af patient og pårørende. Afdelingens forskning foregår i et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med andre nationale og internationale forskningsnetværk.

Funktions- og opgavebeskrivelse for stillingen kan hentes her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra ”de 7 lægefaglige kompetencer”. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan hentes her og skal udfyldes.

Spørgsmål til ansøgningen og proceduren kan rettes til sekretær Eva Raagaard Nielsen på 7846 3222.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Afdelingsledelsen v. oversygeplejerske Lone Hauritz på 2371 4733
Teamansvarlig overlæge Susanne Krag på 2072 7001
Lærestolsprofessor Toke Bek på 7846 3223.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 18. januar 2018 mellem kl. 12 og 15.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.