Jobbet "Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg søger psykolog til B192, Ambulatorie for småbørn." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af 3 afdelinger: Bispebjerg, Glostrup og Hillerød. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og udvikling. Der er i alt 96 psykologer ansat i BUC.  
 
Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC’s hjemmeside: www.buc-regionh.dk  
 
Jobbet  
 
Alle psykologer indgår med reference til afsnittets overlæge som sagsansvarlig i et tværfagligt team. Alle stillinger er på 37 timer.  
 
Ambulatorium for småbørn B 192 varetager udredning og behandling børn i alderen 3-7 år. Det drejer sig primært om udredning af autisme og ADHD. Desuden varetages behandlingsopgaver i form af psykoedukation, psykoterapi og medicinsk behandling.  
 
Ambulatoriet har både almene og specialiserede funktioner og arbejder i et tværfaglige team; bestående af psykologer, læger, sygeplejersker og sekretærer. Derudover er tilknyttet en socialrådgiver og fysioterapeut.  
 
Psykologer på ambulatorierne har opgaver indenfor:   
  • psykopatologisk udredning af børn, herunder psykologisk testning  
  • behandling ift. børn, herunder psykoedukation  
  • supervision og undervisning   
Vi tilbyder   
  • en dynamisk og udviklende arbejdsplads  
  • tværfagligt samarbejde med varierede arbejdsopgaver  
  • engagerede kollegaer i et godt kollegialt arbejdsmiljø  
  • deltagelse i et stort, rigt fagligt miljø   
Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.   
 
Vi forventer, at du har  
  • autorisation  
  • erfaring med udredning og behandling af børn, gerne fra børne- og ungdomspsykiatri  
  • fagligt engagement og gode samarbejdsevner   
Ansættelsesvilkår
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.  
 
Stillingen er på 37 timer/uge og ønskes besat pr.1. januar 2018.
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.  
 
Ansøgningsprocedure
 
Ansøgning med CV, autorisationsbevis samt eventuelle bilag m.m., sendes elektronisk. Følg linket i dette opslag.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefpsykolog Margit Koudal Nielsen; margit.nielsen@regionh.dk afsnitsleder Ann Sofi Enevoldsen; ann.sofi.enevoldsen@regionh.dk.  
 
Ansøgningsfrist fredag 15. december 2017   
Ansættelsessamtaler afholdes mandag 18. december 2018 mellem kl. 11.00 og 14.00.  
 
Indkaldelse sker elektronisk og kan forventes senest fredag 15. december 2017 om eftermiddagen   
 
Arbejdsgiver:
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
Afdeling Bispebjerg  
Bispebjerg Bakke 30  
2400 København NV