Jobbet "Psykolog søges til Familieambulatoriet Region Midt, Aarhus Enhed" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Til Familieambulatoriets enhed i Aarhus søges en psykolog til fast stilling 32 timer pr. uge pr. 1. februar 2018.
 
Familieambulatoriet i Region Midt har til opgave at forebygge rusmiddelskader hos nyfødte. Familieambulatoriet tilbyder forløb til gravide med forbrug af alkohol, rusmidler og lægeordineret afhængighedsskabende medicin og til børn i alderen 0-6 år, som i fosterlivet er eksponeret herfor.
Efter fødslen vil det eksponerede barn blive fulgt i Familieambulatoriet med henblik på fysisk og psykosocial udvikling, samt den generelle omsorgssituation. Formålet med undersøgelserne er at opdage eventuelle sygdomme, fejludvikling og omsorgssvigt, så behandling og støtte kan sættes ind så tidligt, at alvorlige konsekvenser for barnets videreudvikling forebygges. Familieambulatoriet modtager også henvisninger på børn i førskolealderen med henblik på udredning af rusmiddelskader.
 
Familieambulatoriet i Region Midt har på kort tid formået at udvikle et professionelt behandlingsforløb, der inkluderer en kombineret social- og sundhedsfaglig indsats for udsatte familier. Familieambulatoriet er en del af en national indsats, som blev iværksat i 2010. På følgende hjemmeside kan du finde mere om baggrunden for Familieambulatoriet på http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/graviditet/familieambulatorier
Familieambulatoriet dækker hele Region Midt med en enhed på Aarhus Universitetshospital samt en enhed på Hospitalsenheden Vest.
 
I fællesskab med børnelæge består arbejdet i
 • testning og udviklingsvurdering af eksponerede spæd- og småbørn op til skolealderen
 • vejledning ift. samspil og forælder-barn relation
 • deltagelse i netværksmøder med deltagelse af forældre, evt. plejeforældre, socialforvaltning, PPR og daginstitution mhp. at beskrive barnets aktuelle udviklings-og funktionsniveau og eventuelle behov for støtte
  Vi kan tilbyde
 • at blive en del af et velfungerende team med høj faglighed
 • mulighed for indflydelse på egen arbejdsfunktion
 • åbent arbejdsmiljø præget af stor tværfaglighed med respekt for hinandens kompetencer
 • mulighed for supervision
Vi søger en psykolog med følgende kvalifikationer
 • autorisation
 • klinisk erfaring med testning og udviklingsvurdering af spæd- og småbørn op til skolealderen
 • klinisk erfaring med vurdering af forælder-barn samspil
 • erfaring med gravide, børne- og voksenpsykiatri samt rusmiddelproblematikker vil være en fordel
 • erfaring med tværsektorielt og tværfagligt samarbejde
 • gode samarbejdsevner
 • evt. klinisk erfaring med psykosocialt belastede voksne
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Nærmere oplysninger kan fås hos leder af Familieambulatoriet Sanne Ravnsbæk mail: sanrav@rm.dk eller psykolog Anne Marie Karkov Østergaard mail: anoete@rm.dk. Tlf. til Familieambulatoriet: 7845 3690.
Ansøgningsfrist d.14. december 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 51.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.