Jobbet "Afdelings-/overlæge til Radiologisk Afdeling, Slagelse eller Næstved sygehuse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Dit næste skridt

Tre fuldtidsstillinger som overenskomstansatte overlæger subsidiært afdelingslæger med tjeneste på Radiologisk Afdeling i Slagelse eller Næstved.

Vi søger tre engagerede overlæger subsidært afdelingslæger, til at varetage et bredt udsnit af afdelingens opgaver på lige fod med de øvrige speciallæger. Der kan gives mulighed for hjemmearbejdsstation.

NSR Radiologi’s afdelinger er i kontinuerlig klinisk faglig udvikling. Der anvendes talegenkendelse i videst muligt omfang.

Afdelingerne råder over fem MR-scannere, fem CT-scannere, seks UL rum og otte røntgenrum. Årlige udføres ca. 235.000 undersøgelser årligt, fordelt på alle modaliteter, heraf ca. 70.000 konventionelle røntgenundersøgelser. Tillige varetager afdelingen den akutte radiologi. 

De to radiologiske afdelinger på Næstved og Slagelse sygehuse er administrativt sammenlagt til en samlet enhed under én afdelingsledelse. De to afdelinger har et tæt samarbejde, men fungerer i hverdagen som to adskilte enheder. I tillæg varetager afdelingen de lægelige aspekter af non-mammo CT, MR og konventionel radiologi for radiologisk afdeling i Ringsted samt CT beskrivelsen af PET-CT scanninger.

Vi forventer, at

  • Du har en dansk speciallægeanerkendelse i radiologi
  • Er en rigtig god kollega, der kan og vil bidrage med et fagligt højt niveau. Har sociale kompetencer der faciliterer et godt arbejdsmiljø psykisk såvel som fysisk og ser værdien i at arbejde tværfagligt
  • Du arbejde professionelt med speciallægens syv roller for derigennem at udvikle dig som speciallæge og bidrage til afdelingens udvikling

Vi tilbyder

Fastansættelse i en dynamisk organisation, hvor gode relationer og høj faglighed vægtes højt. Afdelingen arbejder indgående med kvalitet i et fagligt kompetent og professionelt arbejdsmiljø, og lægger vægt på et velfungerende samarbejde præget af god kollegialitet såvel internt i afdelingen som ift. vore samarbejdspartnere i og uden for sygehuset, som led i et samlet kvalitetsparadigme baseret på organisatorisk, faglig og patientoplevet kvalitet.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger. Vagtdeltagelse kan forhandles afhængig af kompetenceprofil og primært ansættelsessted.

Ansøgningen bedes struktureret omkring speciallægens syv roller.

Yderligere oplysninger om stillingen og/eller aftale om besøg i afdelingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Carsten Sloth, 45 40 33 02 65, cslo@regionsjaelland.dk

Ledende oversygeplejerske Jonna Bryld, 45 23 37 06 59, jbry@regionsjaelland.dk

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave