Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Amager Hvidovre Hospital søger en afdelingslæge til gynækologien

En stilling som almengynækologisk afdelingslæge med vagt ved Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Hvidovre Hospital skal besættes til 1. marts 2018 eller snarest derefter.  
 
Til stillingen hører: 
 • Stor daglig klinisk aktivitet, fordelt på ambulatorie, operationsgang, dagkirurgi og sengeafdeling. 
 • Medansvar for afvikling af afdelingens administrative opgaver  
 • Kvalitetsudvikling og kontrol af patient- forløb i gynækologisk søjle 
 • Kvalitetsudvikling og forskning inden for minimal gynækologisk teknik i samarbejde med afdelingens øvrige søjler og forskningsorganisation  
 
Vi efterspørger en ansøger, der har: 
 • Fokus på at arbejde med videreudvikling og træning af kirurgiske færdigheder i gynækologi, så afdelingen sikrer det højest tænkelige faglige niveau 
 • Dokumenteret interesse for og erfaring med forskning 
 • Lyst til at udvikle sig inden for hysteroskopi, inkl. minihysteroskopi samt gynækologisk laparoskopi 
 • Kompetencer, der kan bruges i afdelingens endometrioseteam 
 • Nogen erfaring inden for åben kirurgi.  
 • Gode kommunikative evner udadtil som indadtil
 
Da vores afdeling har stor obstetrisk aktivitet og desuden ønsker at lægge vægt på arbejdsglæde og trivsel skal ansøger være en teamspiller med gode evner for frugtbart tværfagligt samarbejde inkl. aktivitet på fødegangen. 
 
Hvidovre Hospitals Gynækologisk/Obstetriske afdeling er med 60 normerede senge, ca. 7000 fødsler og 13.000 udskrivninger en stor afdeling med i alt 420 medarbejdere, heraf ca. 66 læger. 
Afdelingen er specialiseret inden for gynækologi, urogynækologi, føtalmedicin, obstetrik og fertilitetsbehandling og varetager alle opgaver indenfor specialet fraset visse onkologiske og obstetriske patientgrupper. Afdelingen har regionsfunktion for bariatrisk opererede gravide og vulvodyni og højt specialiseret funktion for gravide, der lever med HIV. 
Afdelingens gynækologiske og obstetriske funktionsområder er organiseret i afsnit med afsnitsledelser. 
 
Der udføres ca. 400 laparoskopiske indgreb årligt. Desuden foretages ca., 600 hysteroskopiske indgreb, dels i form af minihysteroskopi i ambulant regi, dels operative hysteroskopier på dagkirurgisk afsnit. 
 
Afdelingen er en del af Københavns Universitetshospital og har to kliniske professorater og 6 kliniske lektorer.   
 
Afdelingen deltager i lægeuddannelsen, både prægraduat, i speciallægeuddannelsen til almen medicin og i speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik (introduktions – og hoveduddannelsesforløb). 
 
Afdelingens lægenormering består af 1 ledende overlæge, 28 overlæger, 10 afdelingslæger, 4-6 1.reservelæger og 18-20 reservelæger. Afdelingens lægelige vagtbemanding udgøres af fire læger i bunden vagt; to forvagter og to bagvagter til varetagelse af både den gynækologiske og obstetriske funktion, samt en to bagvagter i senvagt til kl. 18. på hverdage. Desuden er der en erfaren forvagt i vagt kl. 15 – 23 alle ugens dage. I weekenden er der en bagvagt i ekstravagt på lørdage, en reservelæge kl 9 – 15 på søndage. Afdelingslægen indgår i bag- og senvagtfunktionen. 
 
Afdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og chefjordemoderen.  
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i gynækologi og obstetrik. 
 
Så har du: 
 • Evner og lyst til at være ansvarlig for kvalitetskontrol og optimering af gynækologiske patientforløb  
 • Gode samarbejds- og formidlingsevner 
 • Ideer til hvordan vi sikrer at både nyuddannede og de mest erfarne speciallæger fortsat og fremadrettet udvikler sig, så ansvaret for komplicerede indgreb kan løftes både nu og i fremtiden 
 • Evne til at inspirere og motivere 
 • er dette stillingen for dig! 

Ansøger skal være indstillet på at indgå i afdelingens undervisnings- og forskningsforpligtigelser. 

Vagtforpligtelsen består af aften-nattevagt i ca. 10 skift på hverdage, lørdage, søn- og helligdage, senvagt til kl. 18 på hverdage og weekend dagvagt kl. 09.00 – 17.00. 
 
Ansøgningen bedes udformet i overensstemmelse med de 7 kompetenceområder/lægeroller og med et kronologisk CV. 
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold overenskomst. 
 
Yderligere oplysninger og funktionsbeskrivelse kan fås hos ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen, telefon 3862 1886, e-mail charlotte.wilken-jensen@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist: Mandag d. 15.januar 2018 kl. 12.00 
 
Ansættelsessamtaler: Forventes at finde sted den 19. februar 2018. 
 
 
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Kontaktperson
  Dorthe Bomund Jespersen
  Dorthe.bomund.jespersen@regionh.dk
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2018
 • Regionens jobnr.
  208773
 • Quick-nr.
  325960
 • Ansøgningsfrist
  19-02-2018


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Kontaktperson
  Dorthe Bomund Jespersen
  Dorthe.bomund.jespersen@regionh.dk
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2018
 • Regionens jobnr.
  208773
 • Quick-nr.
  325960
 • Ansøgningsfrist
  19-02-2018

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Amager Hvidovre Hospital søger en afdelingslæge til gynækologien "

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.