Jobbet "Konsulent/ AC fuldmægtig" er udløbet

Region Midtjylland

Staben, Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Vi søger  en nøglemedarbejder til stilling som konsulent/ AC fuldmægtig i NIDO | danmark, Staben, til at understøtte og udvikle forskning og uddannelse i Hospitalsenheden Vest pr. 1. februar 2018.
 
I NIDO | danmark (NIDO) bliver du medarbejder i et tværfagligt og dynamisk afsnit, med spændende tværgående koordinerings- og udviklingsopgaver i en stor  politisk ledet organisation med mange samarbejdspartnere. Som medarbejder i Staben i Hospitalsenheden Vest bliver du en del af en hospitalsadministration, som målrettet fokuserer på at bidrage til hospitalets kerneopgaver.
 
NIDO bidrager med core-funktioner og netværk til at løse fremtidens helbredsmæssige udfordringer for de kommende generationer og sikre rammerne for udviklingen af idéer, talenter og resultater, der kan skabe en forskel for patienter og pårørende.
 
Arbejdsopgaver og ansvarsområder
 • Fundraising, støtte og rådgivning til forskere og forskningsledere vedr. udarbejdelse af fondsansøgningsstrategi, projektbudget og overholdelse af ansøgningsformalia.
 • Koordinering og projektledelse i forbindelse med udviklings- og forandringsprocesser inden for NIDOs områder – herunder flytning til NIDO | danmark i Gødstrup i 2020.
 • Generel sagsbehandling og udredning, herunder udarbejdelse af beslutningsgrundlag for/til NIDO- og hospitalsledelsen. 
 • Bistå implementering af lokale, regionale og nationale beslutninger om forskning og uddannelse i samarbejde med relevante kolleger.
 • Udarbejdelse og koordinering af høringssvar/-processer. 
 • Sekretariatsbetjening af møder bl.a. i hospitalets forskningsafsnit, universitetsklinikker og Forskningsudvalg og med eksterne samarbejdspartnere.
 • Koordinering og sagsbehandling i forhold til strategi.
 • Planlægningsopgaver.
 • Budget opfølgning.
 • Tovholder på tværgående tiltag/opgaver i regi af Staben/Administrationen og Hospitalsenheden Vest.
 • Øvrige ad hoc opgaver.
 
Personprofil
Vi forventer, at du
 • Har relevant sundheds- eller samfundsvidenskabelig uddannelse og gerne erfaring med projektledelse og ledelses- og sekretariatsbetjening.
 • Kan arbejde selvstændigt med en tilgang til opgaverne præget af initiativ og målrettethed.
 • Mestrer skriftlig og mundtlig kommunikation på dansk og engelsk.
 • Brænder for at arbejde med forsknings- og uddannelses understøttende opgaver i sundhedsvæsnet.
 • Har lyst og evner til at samarbejde med mange mennesker på tværs af fag, specialer, sektorer og institutioner i sundhedsvæsenet og på uddannelses- og forskningsinstitutioner.
 • Er omgængelig og kan samarbejde med mange typer mennesker.
 • Er åben, ærlig, loyal og pligtopfyldende.
 • Har godt humør og humor.
 • Bidrager til fællesskabet på både individ-, gruppe- og organisationsniveau.
 
Faglig og organisatorisk profil
NIDO er en del af Staben og ligger fysisk på Regionshospitalet i Herning. Som medarbejder i NIDO har du hovedtjenestested i her, men kan påregne mødeaktivitet på øvrige matrikler i Hospitalsenheden Vest og hos eksterne samarbejdspartnere.
 
Når det nye store vestdanske hospital Regionshospitalet Gødstrup åbner i 2020, er NIDO | danmark et kraftcenter for den videre udvikling af forskning og uddannelse i sundhed og bliver samtidig en ny dansk rede for sundhedsforskning og klinisk sundhedsuddannelse på internationalt niveau placeret i en selvstændig bygning tæt ved hospitalet.
 
Vi arbejder med en anerkendende tilgang til hinanden og til vore samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på en uformel tone, hvor tæt samarbejde er baseret på tillid og respekt. De nære relationer i afdelingen og blandt kollegerne i de øvrige afdelinger samt til interne og eksterne forsknings- og uddannelsesmiljøer er essentielle for, at vi kan levere arbejde af høj kvalitet i en levende, ambitiøs og foranderlig organisation.
 
Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen på www.vest.rm.dk/forskning og www.nido.rm.dk eller ved at kontakte leder af NIDO | danmark, forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup på tlf.7843 8580.
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen

Løn og ansættelse aftales efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Vi gør opmærksom på, at der kan anvendes personlighedstest i forbindelse med ansættelsesproceduren.
 
Du kan søge jobbet online ved at klikke på "søg job". Vedhæft din ansøgning og CV

Ansøgningsfrist er den 18. december 2017.
Ansættelsessamtaler afholdes den 21. december 2017.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale