Jobbet "Bioanalytiker til forskningslaboratorium " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Børneonkologisk Laboratorium (Bonkolab), BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet  
 
Vi søger en bioanalytiker med interesse for forskning og projektkoordinering til en 2-årig stilling med start 1. januar 2018 eller hurtigst muligt herefter.  
 
Om Bonkolab  
Bonkolab er tilknyttet 7 bioanalytikere og ca. 40 personer med sundhedsfaglig eller biologisk uddannelsesmæssig baggrund, herunder en del studerende. Laboratoriet varetager en bred vifte af forskningsprojekter indenfor det børneonkologiske område, herunder en lang række cellebiologiske og farmakologiske studier, hvoraf langt de fleste foregår i samarbejde med udlandet. Du vil blive tilknyttet de to forskningsgrupper: Tumorbiologigruppen (3 dage per uge) og farmakologigruppen (2 dage per uge).  
 
Arbejdsopgaver  
I tumorbiologigruppen vil du blive tilknyttet et projekt omhandlende spredning af kræft til centralnervesystemet hos børn med leukæmi og lymfom. Du vil få ansvaret for den daglige håndtering af prøver til projektet, koordinering af logistik ift. prøveforsendelse samt indtastning af data i forskningsdatabaser.  
I farmakologigruppen vil du blive tilknyttet vores team med 7 andre bioanalytikere, der har ansvar for laboratoriets kliniske analyser. Disse analyser er centrale for udredning og behandling af børn med kræft og omfatter primært analyse af cytostatika og deriverede metabolitter i patienternes blod. De anvendte metoder involverer håndtering og fraktionering af blodprøver, proteinfældning/ekstraktion/derivatisering/SPE efterfulgt af UPLC-MSMS/DAD/FLR. Desuden arbejder vi med SNP-genotypning, enzymassays samt celledyrkning.  
 
Kvalifikationer  
 
Vi søger en bioanalytiker som:  
  • arbejder struktureret og er god til at holde overblikket
  • trives med at have mange bolde i luften
  • er i stand til både at arbejde selvstændigt og som en del af et team
  • har gå-på-mod
  • gode IT-kundskaber
  • fortrolig med engelsk på skrift
  • har erfaring med molekylærbiologiske teknikker (RNA- og DNA oprensning, PCR), flowcytometri og celledyrkning  
Erfaring med ovenstående laboratorieteknikker vil være en fordel, men er ikke et krav. Medarbejderen vil blive lært op i de nødvendige teknikker.  
 
Hvad tilbyder vi dig  
Vi tilbyder et spændende og alsidigt job i et tværfagligt forskningslaboratorium. Vi lægger vægt på mulighed for faglig og personlig udvikling i et seriøst og fleksibelt arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone.  
 
Ansættelsesvilkår  
Stillingen er en 2-årig tidsbegrænset fuldtidsstilling (37 timer per uge), men med mulighed for forlængelse.  
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
Ansøgningsprocedure  
Send din ansøgning og CV via linket senest 15/12-2017 kl. 12.00. Vi planlægger at afholde samtaler til stillingen 19/12-2017.  
 
For mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ph.d. Maria Jeppesen (leder af Tumorbiologigruppen) på 4057-8094 eller Ph.d. Matilda Degn Vinther (leder af Farmakologigruppen) på tlf. 6061-0084.  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.