Jobbet "Danmarks største Akutmodtagelse søger klinisk vejleder med bred erfaring" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sdr. Boulevard 29, Indgang 63-65, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Nu har du chancen for at blive klinisk vejleder i Akut- og TraumeCenter (ATC), FAM OUH, 32-37 timer/ugl
 
Udfordres du af sygeplejens pædagogiske dimension og er du visionær, bliv en del af ATC/FAM som klinisk vejleder.
 
Akut- og TraumeCenter FAM omfatter bl.a.: 
 • Akutmodtagelse af alle medicinske og kirurgiske patienter, både børn og voksne 
 • Traumemodtagelse af svært tilskadekomne patienter fra hele Region Syddanmark 
 • Modtagelse af medicinsk ustabile patienter  
 • Brandsårsmodtagelse med landsdelsfunktion 
 • Visiteret skadestue
 • Sygeplejeledsaget interhospital patienttransport med ambulance 
 
FAM Akut- og TraumeCenter er Danmarks største Akutmodtagelse og er en dynamisk, velfungerende og innovativ afdeling, hvor du som sygeplejerske indgår i et bredt tværfagligt samarbejde omkring den akutte patient og deres pårørende. Ikke to dage er ens hos os, og vi elsker vores afdeling. 
 
Arbejdet indeholder alle facetter af sygeplejen, og personalegruppen repræsenterer medarbejdere i en bred vifte af personlige og sygeplejefaglige kompetencer i et stærkt fællesskab og med høj faglig stolthed. 
 
Oplæringen af nye kolleger strækker sig over 4 uger, fastlægges ud fra dine kompetencer og struktureres i samarbejde med fast vejleder samt vores uddannelsesansvarlige sygeplejersker. Du vil starte oplæring i enten den ortopædkirurgiske skadestue eller den medicinske modtagelse. Efter ca. 2 år er du oplært i både skadestuen og modtagelsen og har gennemgået vores interne 2- årige akutsygeplejeuddannelse. Dette vil blive tilrettelagt, så de kliniske vejlederopgaver kan løses samtidig.
Vi mener, at vi skal have Danmarks bedst uddannede akutsygeplejersker. Og tilbyder videreuddannelse på både diplom- og masterniveau. 
 
Akut- og TraumeCenter er en enestående og spændende arbejdsplads, hvor der er store muligheder for både sygeplejefaglig og personlig udvikling. Vi lægger stor vægt på trivsel og et godt arbejdsmiljø og tilbyder strukturerede supervisionsforløb 2 gange årligt. Vi er stolte af at være den eneste FAM i Danmark, der har en fuldtidsansat arbejdsmiljøkoordinator, som også arbejder med voldsforebyggelse.

Vi arbejder med fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse, MinTid, hvilket giver dig stor mulighed for at skabe harmoni mellem dit arbejds- og fritidsliv.  
 
Din profil ser formentlig sådan ud:  
 • Minimum 3 års erfaring som sygeplejerske – gerne erfaring fra enten akutmodtagelse, skadestue, kardiologi eller intensiv. 
 • En positiv indstilling, et godt overblik samt vilje til at udøve sygepleje med høj faglig kvalitet i den korte patientkontakt.
 • Har pædagogisk diplomuddannelse eller anden relevant diplomuddannelse (minimum 1/6).
 • Har interesse for og vilje til at arbejde pædagogisk.
 • Har ajourført viden i forhold til grunduddannelserne.
 • Interesse i at medvirke til videreudvikling af den akutte sygepleje.
 • Lyst til at indgå i et meget bredt tværfagligt samarbejde med en uhøjtidelig omgangstone og stor omsorg for hinanden. 
 • Evne til at håndtere et meget vekslende arbejdspres. 
 • Indstillet på skiftende arbejdstider og vores mange forskellige vagttyper. 
Dine opgaver udover akutte sygeplejeopgaver vil være at
 • Tilrettelægge den kliniske uddannelse sammen med den studerende
 • Planlægge og gennemføre studiesamtaler
 • Planlægge og gennemføre eksaminer med de studerende
 • I samarbejde med den kliniske vejleder i CAP (Center for Accelererede Patientforløb)udarbejde og ajourføre undervisningsmateriale mm.
 • Medvirke til klinisk undervisning i afdelingen
 • Varetage administrative opgaver i forhold til den studerende og dennes uddannelsesinstitution.
 
FAM ATC er en dynamisk, spændende og uforudsigelig arbejdsplads, som vi rigtig gerne vil vise frem.  
Har du lyst til at komme forbi og følge en af vores sygeplejersker, er du meget velkommen til det. 
Ring og hør nærmere hos afdelingssygeplejersker Kristina Myrup Nielsen på tlf.nr. 2382 4630 eller Mette Rosdahl 2056 4641.
 
Vi giver gerne en uforpligtende rundvisning. 
 
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen Anne-Sofie Pii: anne-sofie.pii@rsyd.dk
 
Hvis du ikke har været ansat i Region Syddanmark før, vil der være en prøvetid på tre mdr. Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed.  
 
En forudsætning for ansættelse i stillingen er, at vi kan indhente en ren børneattest.  
 
Løn og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Danske Regioner og DSR.
 
Ansøgningssamtaler vil blive afholdt løbende.