Jobbet "Afdelingslæge/overlæge" er udløbet

Region Midtjylland

Hjertesygdomme, Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Til en spændende stilling som afdelingslæge/overlæge ved Hjertesygdomme søges en engageret læge, som vil være med til at præge og udvikle et stærkt fagligt miljø. Vi søger en kollega for hvem forskning, læring og teamwork følges ad og omsættes til gode patientforløb.
 
Er du til faglige udfordringer, og kan du få øje på perspektivet i at blive en del af en specialiseret kardiologisk afdeling, der allerede nu forbereder sig til at være en væsentlig aktør i Det Nye hospital Vest i Gødstrup, så har du alle muligheder hos os.
 
Med visionen om patienternes hospital er vi i dag stærkt fokuseret på at udfordre og matche faglighed og ambitioner med smidige, sammenhængende og gode behandlingsforløb. Vi har nemlig en grundlæggende og veldokumenteret erfaring med, at faglig synergi og anvendt viden er selve motoren for gode patientforløb.
 
Efter åbningen af det sidste stykke motorvej omkring Silkeborg er der nu under 1 times kørsel til både Århus og Vejle!
 
Om kardiologien
Den kardiologiske funktion i Hospitalsenheden Vest blev den 1. januar 2017 udskilt til en selvstændig afdeling. Aktuelt er vi på afdelingen 13 overlæger og to afdelingslæger. Der er fem hoveduddannelsesforløb i kardiologi tilknyttet afdelingen.
 
Hjertesygdomme er både i Herning og Holstebro.
I Herning er der sengeafsnit med plads til 36 patienter, hvor den direkte modtagelse af de akutte kardiologiske patienter i Hospitalsenheden Vest er samlet. Til sengeafsnittet hører en akut hjerteklinik. Derudover er der en stor ambulant funktion med bla. hjertesvigtsklinik og hjerterehabilitering. Samme sted er der etableret et kardiologisk forskningsafsnit.
Der er også invasiv kardiologisk funktion i Herning, hvor Hjerte-laboratoriet er bestykket med to rum til KAG og pacemakerimplantation. Desuden er der et billeddiagnostisk center til både Hjerte-CT og Hjerte-MR.
 
I Holstebro er der en hjerteklinik med aktivitet alle hverdage.
 
Med dig på holdet
Flere forskningsafsnit i Hospitalsenheden Vest har status som Universitetsklinik, og med dig på holdet ønsker vi at styrke og udbrede den stærke forskningsaktivitet og læringskultur, som gror på hospitalet, på afdelingen og specifikt indenfor kardiologien.
 
Som afdelingslæge/overlæge skal du i samarbejde med afdelingsledelsen medvirke til at udvikle den kardiologiske funktion, og deltage i uddannelsen af yngre læger.
 
Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle os indenfor kardiologisk billeddiagnostik og invasive kardiologiske funktioner, parallelt med en udvikling indenfor den kliniske kardiologi.
Bliver du motiveret af at være i et fagligt miljø, hvor initiativ belønnes og resultater skabes i fællesskab, så har du mulighederne hos os.
 
Vagt
Indenfor det kardiologiske område er der to vagtlag med tilstedeværelsesvagt i Herning. Begge vagtlag deles med medicinsk afdeling. En kardiologisk forvagt som består af introduktionslæger og læger i hoveduddannelsesstilling, og en bagvagt som består af læger i hoveduddannelsesstilling og afdelingslæger.
 
Der er kardiologisk boligvagt, som dækkes af kardiologerne, og til stillingen er knyttet deltagelse i boligvagten.
Hjertesygdomme bidrager desuden til den medicinske tilstedeværelsesvagt, hvor man skal forvente 1-2 tilstedeværelsesvagter i løbet af 10 uger.
 
Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin og kardiologi. Hjertesygdommes størrelse og antallet af speciallæger i afdelingen muliggør en subspecialisering. Interesserede ansøgere opfordres til at kontakte afdelingen for at høre nærmere om mulighederne.
 
I afdelingens forskningsafsnit vil der være mulighed for at tilgodese interesse for forskningsaktivitet. Afdelingslægen/overlægen skal i samarbejde med afdelingsledelsen medvirke til at optimere den kardiologiske funktion ved Hospitalsenheden Vest, herunder deltage i uddannelsen af yngre læger.
 
Det forventes, at ansøger har dokumenterede kompetencer indenfor det kardiologiske forsknings- og udviklingsarbejde, og kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.
 
Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder.
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst indenfor området, indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger/Speciallæger.
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse vil være betinget af tilfredsstillende børneattest.
 
Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Troels Niemann på tlf.nr. 30709012.
 
Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på www.ofir.dk ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
 
Ansøgningen må være os i hænde senest onsdag den 3. januar 2018.

Stilling- og funktionsbeskrivelse

Stillings- og funktionsbeskrivelse