Jobbet "Bioanalytikerunderviser ved Klinisk Patologi, Vejle Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt
Er du bioanalytikerunderviser eller har du som bioanalytiker lyst til nye faglige og pædagogiske udfordringer i dit arbejdsliv, så tilbyder vi en sjælden udbudt mulighed for at blive bioanalytikerunderviser på Klinisk Patologi på Vejle Sygehus, som er en del af Sygehus Lillebælt(SLB).  
 
Her er fem gode grunde til at blive bioanalytikerunderviser hos os:  
• Klinisk Patologi, SLB, er en mellemstor, moderne og velfungerende patologiafdeling med en travl hverdag fokuseret på høj faglighed og optimal diagnostik, med alt hvad det indebærer. Vi vil gerne automatisere, hvor det giver god mening. Vi har mange semi- og fuldautomatiske løsninger indenfor såvel histologi, cytologi samt molekylærpatologi.  
• Vejle Sygehus er i Region Syddanmarks sygehusplan blevet udpeget til at være specialsygehus med særligt fokus på kræftområdet, og med programplanen ”Vejle Sygehus- patienternes kræfthospital” – arbejdes med at videreudvikle sygehuset som et modelsygehus for moderne kræftbehandling. Klinisk Patologi har som diagnostisk samarbejdspartner en central rolle i denne spændende udvikling.  
• Vi er ca. 60 ansatte i afdelingen, hvoraf omtrent halvdelen er bioanalytikere af varierende erfaringsniveau og alder. Vi har en åben og humoristisk omgangstone og ledelsesformen er synlig og anerkendende.  
• Du har muligheden for at komme med dit bud på, hvorledes underviserfunktionen kunne varetages i afdelingen, hvor et team med kliniske vejledere i afdelingen kunne være en mulighed.  
• Afdelingen aftager pt. 2 studerende pr. semesterhold i Bioanalytikeruddannelsen i UC Syd i Esbjerg i praktik. Vi bestræber os på, at de studerende oplever, at de er velkomne og bliver behandlet som kommende kolleger.  
 
Om jobbet  
• Planlægning og tilrettelæggelse af den kliniske bioanalytikeruddannelse i samarbejde med bioanalytikerundervisere fra de øvrige laboratoriespecialer på SLB og UC SYD, Esbjerg.  
• Varetagelse af praktisk og teoretisk undervisning af bioanalytikerstuderende i henhold til semesterbeskrivelse og studieordning.  
• Vejledning og evaluering af bioanalytikerstuderende samt deltagelse ved eksamination.  
• Udarbejde og vedligeholde undervisningsmateriale.  
• Deltagelse i kompetenceudvikling af afdelingens øvrige personale.  
 
Afhængig af din profil og dine kompetencer vil andre opgaver – f.eks. kvalitetssikring og udviklingsopgaver - også kunne komme på tale.  
 
Om dig.  
• Du har autorisation som bioanalytiker - gerne med erfaring fra patologi.  
• Du brænder for at undervise og formidle og dermed bidrage til at forme og udvikle fremtidens bioanalytikere  
• Du har gode kommunikative egenskaber såvel i tale som på skrift og du holder af arbejdet med unge mennesker.  
• Du arbejder engageret, selvstændigt og ansvarsbevidst og du kan lide at have mange samarbejdspartnere såvel internt i afdelingen, men også på tværs af professioner, afdelinger og matrikler.  
• Du har sundhedsfaglig diplomuddannelse eller lignende relevant uddannelse – eller er indstillet på at gennemføre efteruddannelsen. Der vil være mulighed for at få en pædagogisk mentor i afdelingen, hvis du ikke har en sundhedsfaglig diplomuddannelse.  
 
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afd. bioanalytiker Dorthe Ejersbo på tlf. nr. 7940 6574 eller afd. bioanalytiker Helle Johnsen på tlf. nr. 7940 9175.  
 
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem DBIO og Danske Regioner.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
Ansøgningsfrist er søndag den 31/12-2017. Samtaler afholdes i uge 2 og 3, 2018.