Jobbet "Leder til Sexologisk Klinik - overlæge eller psykolog" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Sexologisk Klinik, Rigshospitalet, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København, Afd. Rigshospitalet, søger en afsnitsledende overlæge eller psykolog.  Den nye overlæge eller psykolog skal indgå i ledelsen af Sexologisk Klinik samt varetage kliniske opgaver efter nærmere aftale.   
 
Vi tilbyder en dynamisk og udfordrende arbejdsplads med gode faglige udviklingsmuligheder på meget højt niveau.  
 
Sexologisk Klinik varetager regionsfunktion for sexologiske lidelser samt fire højtspecialiserede funktioner indenfor:
  • sværere sexologiske lidelser
  • behandling af personer med tanker om at udøve sædelighedskriminelle handlinger og dømte sædelighedskriminelle 
  • kønsidentitetsproblematik hos voksne 
  • kønsidentitetsproblematik hos børn og unge. 
Klinikken tilbyder udredning, rådgivning og psykoterapeutisk behandling. 
 
Klinikken er normeret til 2,8 overlæger, 1 professor, 2,5 afdelingslæger, 2 reservelæger, 8 psykologer, 1 fysioterapeut. Der pågår aktuelt et større udvalgsarbejde omkring den fremtidige organisering af området for kønsidentitetsforhold, med mulig overflytning til somatikken. Den nye leder vil sammen med klinikchefen indgå i dette arbejde. 
 
Sexologisk klinik har en omfattende og prioriteret undervisningsaktivitet, både præ-og postgraduat for læger og psykologer, men varetager også undervisning af personalegrupperne. Klinikken har professorat i Klinisk Sexologi og dermed et bredt og aktivt forskningsfelt, som der vil være rig mulighed for at deltage i ved interesse herfor. Tidligere forskningserfaring er ikke en nødvendighed. 
 
Der vil ved vurdering af ansøgere blive lagt vægt på klinisk erfaring, ledelseserfaring, evt. forskningserfaring og forskningsinteresse. 
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til klinikchef Birte Smidt på tlf.nr.:26 64 88 22 eller mail: Birte.Smidt@regionh.dk eller til overlæge Ellids Kristensen på tlf.nr.: 38 64 71 55 eller mail: ellids.kristensen@regionh.dk 
 
Ansøgning 
Der vil ved ansøgning om ansættelse, ske en bedømmelse af ansøger på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder (hvis overlæge), jf. vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden.
 
Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer. 
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest 12. januar kl. 16.00. Samtaler forventes afholdt i uge 4. 
 
Fakta om Psykiatrisk Center København 
Psykiatrisk Center København (PCK) er Danmarks største psykiatriske afdeling. Centeret undersøger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske områder og dækker store dele af København fra Nordvest til Christianshavn, og fra Østerbro til København C, samt Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Nørrebro, Frederiksberg og Vanløse. Det svarer til et område med ca. 436.000 borgere.  
 
PCK er organisatorisk placeret i Region Hovedstadens Psykiatri, og geografisk placeret på Bispebjerg, Gentofte og Frederiksberg hospitaler samt Rigshospitalet, med sengeafsnit – og har endvidere ambulante enheder andre steder i optageområdet. Sexologisk Klinik er placeret på Rigshospitalsmatriklen, Tagensvej. 
 
PCK har ca. 1.200 ansatte. Hertil kommer forskning med ca. 135 fuldtidsstillinger, 254 senge, ca. 190.000 ambulante besøg og 7,800 skadestuebesøg årligt. 
 
Du kan læse mere om Region Hovedstaden Psykiatri her https://www.psykiatri-regionh.dk/