Jobbet "Ledende overlæge til Medicinsk Afdeling, Slagelse og Næstved sygehuse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 30, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Ambitiøs og visionær ledende overlæge søges til Medicinsk Afdeling på Slagelse og Næstved sygehuse

Har du lyst til at lede og udvikle en patientnær afdeling, få stærkt fagligt personale til at gro og trives du i en travl hverdag? Så er du den ledende overlæge, vi har brug for.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har en vision om at være bedst blandt sammenlignelige sygehuse. Vi arbejder derfor hele tiden på at blive bedre til det vi gør, i forhold til ressourceudnyttelse og patienttilfredshed.

Hertil søger vi en udviklingsorienteret ledende overlæge med en synlig og udadvendt ledelsesstil og gennemslagskraft i ledelsesmæssige forhold, der via dialog og samarbejde formår at skabe lydhørhed og få accept af sine beslutninger.

Du skal have drive og mod på at stå i spidsen for afdelingen og i samspil med den ledende oversygeplejerske sikre afdelingens daglige udvikling og drift, samt varetage det ledelsesmæssige og faglige ansvar for afdelingens store personalegruppe.

Om afdelingen

Medicinsk Afdeling rummer blandt andet specialerne lungemedicin, mave-tarm medicin og reumatologi på forskellige funktionsniveauer og det vil være en styrke at være speciallæge inden for et af de nævnte områder.

Medicinsk Afdeling har sengeafsnit og ambulatorier på såvel Næstved som Slagelse sygehus, men hovedfunktionen og den daglige drift ligger i Slagelse.     

Afdelingen er en universitetsafdeling med to kliniske lektorater tilknyttet til at varetage planlægningen af undervisning samt eksamination af medicinske studenter.

Afdelingen deltager desuden i uddannelsen af sygeplejersker, lægesekretærer og social- og sundhedsassistenter.

Sammen med den ledende oversygeplejerske vil du have ansvar for

 • Fortsat at styrke og udvikle patientbehandlingen, ligesom uddannelse og forskning skal prioriteres
 • At arbejde med afdelingens organisation med henblik på fortsat optimering af patientforløb
 • At sikre optimal udnyttelse af ressourcer i forhold til overholdelse af afdelingens budget og at aktivitetsmålene for afdelingen nås
 • At der kontinuerligt er fokus på godt arbejdsmiljø og på god ledelse

Vores forventninger

Du er speciallæge i lungemedicin, intern medicin, mave-tarmmedicin eller reumatologi og du har lyst til at arbejde med ledelse. Du er endvidere fagligt engageret og velfunderet med en bred medicinsk baggrund.

Du drives af at igangsætte og sikre implementering af nye tiltag. Du finder glæde i at tænke i helheder og fælles strategier og at se dem blive til virkelighed. Du er handlekraftig og er en god sparringspartner.

Du vil gå forrest i at profilere Medicinsk Afdeling som en kvalitetsorienteret og anerkendt afdeling, der naturligt tiltrækker kvalificerede medarbejdere med arbejdsglæde. Du motiveres af at skabe rammerne for et fællesskab i afdelingen, så afdelingen fremstår som én samlet enhed, hvor de forskellige faglige kompetencer arbejder mod samme mål i samarbejde med hele sygehuset.

 • Du har en stærk faglig identitet og stor indsigt i arbejdsgange og administrative systemer
 • Du har erfaring forandringsledelse og har med succes deltaget aktivt i forandringsprocesser
 • Du har mod på og lyst til forbedringsarbejde via datadrevet ledelse
 • Du kan sætte ramme og retning og sikre faglig og personlig udvikling i medarbejdergruppen
 • Du har en reflekterende tilgang til løsning af alle slags opgaver som led i løbende forbedringer
 • Du har lyst og evne til at sikre hensigtsmæssigt samspil på tværs af funktioner, forløb og faggrupper
 • Du er i besiddelse af et godt humør, skaber positiv stemning og evner at skabe ro og overblik i travle perioder

Relevant ledelseserfaring og uddannelse vil blive prioriteret, men hvis du ikke allerede har en relevant lederuddannelse, er vi indstillet på at tilbyde dig for eksempel en master i ledelse. Der vil fra sygehusledelsens side være fokus og stor opbakning til din lederrolle.

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat 01.05.18. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår, efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.

Hovedtjenestested vil være på Slagelse Sygehus med andet tjenestested på Næstved Sygehus.

Yderligere oplysninger

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sygehusdirektør Vagn Bach, vbac@regionsjaelland.dk, 30 70 88 24 eller vicedirektør Trine Holgersen, thol@regionsjaelland.dk, 21 16 23 45.

Du bedes motivere din ansøgning og deri forholde dig til de syv lægeroller/kompetenceområder. Sammen med din motiverede ansøgning bedes dit cv bilagt dokumentation af formelle og faglige kompetencer.

Der vil blive indhentet referencer fra ledere, kolleger og medarbejdere efter nærmere aftale med den enkelte kandidat.

Ansøgningsfrist 18.12.17

Ansættelsessamtaler
Vi forventer, at afholde første samtale tirsdag den 09.01.18 og anden samtale tirsdag den 16.01.18.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave