Jobbet "Fysioterapeuter-ergoterapeuter til nyt afsnit" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt

Vil du gøre en forskel og være med til at bygge bro mellem behandlings- og socialpsykiatrien?

Regionspsykiatrien Midt søger både fysioterapeuter samt ergoterapeuter til nyt afsnit
 
Nu har du en unik mulighed for at være med i den spændende opstart og være en vigtig spiller på det hold, der skal opbygge en ny form for psykiatrisk afsnit.
 
Vi søger medarbejdere med sundhedsfaglig og pædagogisk erfaring ligesom, at du meget gerne må have faglige kompetencer indenfor det psykiatriske arbejdsfelt. Dette kunne enten være fra socialpsykiatri, behandlingspsykiatri, misbrugsbehandling eller andet. 
Forventet tiltrædelse er 1. april 2018.
Mulighed for ansættelse på 30-37 timer.
Afsnittet er døgndækket, så du må påregne blandede vagter.
 
Du bliver en del af et hold bestående af sygeplejersker, socialpædagoger, SOSU-personale, ergo-/fysioterapeuter, socialrådgiver, en psykolog og en afdelingslæge.
Da afsnittet er helt nyt, vil du og dine ca. 40 nye engagerede kolleger i fællesskab starte med at udvikle en struktur for afsnittets daglige drift samt opbygge og forbedre kompetencer, inden I modtager de første patienter.
 
Afsnittet er et sengeafsnit med 14 pladser til en mindre gruppe af patienter. Afsnittet placeres midlertidigt i Søndersøparken 1 i Viborg. Afsnittet indrettes i højhuset med byens bedste udsigt over Viborg-søerne. I 2020 flytter pladserne permanet til et nyetableret psykiatrisk center i Gødstrup, som herefter vil være dit tjenestested. Afsnittet ledes af en overlæge og en afdelingssygeplejerske.
 
Målgruppen er patienter med behov for både psykiatrisk behandling, en socialfaglig/rehabiliterende indsats, en frivillig misbrugsbehandling samt forskellige dagsaktiviteter som f.eks. motion og mestring af hverdagen.
Opholdet sker på baggrund af en visitation, er frivilligt og forventes at have en varighed på mellem tre og seks måneder.
 
Hvis stillingen lyder som noget for dig, så send os en ansøgning via linket med dokumentation for uddannelse og autorisation samt CV.
 
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 20. december 2017.
 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 2-4, 2018.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Vil du vide mere?
Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til vores Jobdag den 14. december 2017 kl. 16-18.00 i festsalen, Søndersøparken 4 i Viborg, ligesom du er velkommen til at kontakte kommende afdelingssygeplejerske Jan Otkjær på mail janotk@rm.dk eller ledende oversygeplejerske Yrsa Bro på tlf. 7847 4000.
 
 
Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside.
 
Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 260 mio. kr. og ca. 550  ansatte.
 
Pr. 1. september 2017 er afdelingen normeret til 101 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (13 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (13 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     

- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale