Jobbet "Afdelingslæge til Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 11, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

 

På grund af hjemtag af specialefunktioner opslås afdelingslægestilling til besættelse 01.02.18 eller efter aftale.

Ved ansættelse vil der ud over det generelle kliniske arbejde være mulighed for at byde ind på specielle arbejdsopgaver inden for afdelingens mange arbejdsområder

 • UL – vejledt blokanlæggelse til de operative patientforløb
 • Anæstesi til større cancerkirurgi
 • Intensiv terapi inden for specialiserede områder som kardiologi, hæmatologi og neurologi.
 • Simulation
 • Forskning
 • Uddannelse

Vi implementerer i samarbejde med de kirurgiske afdelinger aktuelt patientforløb med hyppig anvendelse af perifere nerveblokader og har i den forbindelse oprettet en blokskole i samarbejde med Aarhus Universitetshospital.

På operationssiden vil hjemtagning betyde en udvidelse på det specialiserede område herunder et større akutindtag.

På intensivsiden skal formentlig udbygges som følge af den kommende specialeplan. Afdelingen forventes at have 8 - 9 pladser i 2018.

Sjællands Universitetshospitals simulationsenhed er organisatorisk tilhørende i afdelingen.

Afdelingen på langt sigt

Intensivafsnittet skal ifølge hospitalsplanen flyttes til det nybyggede Sjællands Universitetshospital i Køge i 2022. På operationssiden er planen, at Roskilde i 2022 skal være et specialhospital med dagkirurgi og ambulant medicinsk behandling samt specialiserede funktioner inden for andre områder, som for eksempel simulation. Sjællands Universitetshospital vil i 2022 være færdigbygget, men er allerede nu under etablering med accelereret opbygning af de universitære og specialiserede funktioner. Som medarbejder på Roskilde vil der være mulighed for at flytte med funktionen til Køge eller alternativt ønske at arbejde på specialhospitalet i Roskilde.

Vi er en afdeling med fokus på forskning, uddannelse og arbejdsmiljø. Vi har aktuelt ansat tre ph.d. studerende og en forskningslektor. De seneste evalueringer fra de uddannelsessøgende læger er i top, og vi har i mange år været den bedst evaluerede anæstesiafdeling til uddannelse af medicinstuderende. Der er et fremragende samarbejde i lægegruppen, der er fleksible og ser løsninger og udviklingsmuligheder.

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på 800.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus.

Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Anæstesiologisk Afdeling

Anæstesiologisk Afdeling yder pr. år ca. 9000 anæstesier til indgreb foretaget af Urologisk, Gynækologisk-Obstetrisk, Kirurgisk og Plastikkirurgisk Afdeling. Der er en høj andel af kirurgi for maligne lidelser. Herudover betjenes Billeddiagnostisk og Oftalmologisk Afdeling med anæstesi til en række indgreb og undersøgelser. Afdelingen har regionsfunktion for børneanæstesi.

Det multidisciplinære intensivafsnit er et niveau 2 afsnit, som årligt behandler ca. 650 patienter og har aktuelt syv behandlingspladser. Der er mulighed for hæmodialyse, og CRRT. Afsnittet varetager desuden opvågningsfunktionen om natten og i weekender. 

Anæstesi- og operationsafsnittet har de seneste år gennemgået en gennemgribende renovering med oprettelse af højteknologiske operationsstuer, indførelse af robotassisteret kirurgi og 3D laparaskopi. Sterilcentralen, som er et af afdelingens afsnit, har bidraget med Case-carts –koncept. Afdelingen har et centralt operationsafsnit og to postoperative terapiafsnit.

Primo 2018 vil den samlede dagkirurgiske aktivitet på SUH organisatorisk blive forankret i afdelingen.

Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse såvel præ- og postgraduat som tværfagligt.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi.

Følgende vil indgå med stor vægt ved vurdering af ansøgere

 • Erfaring med anæstesi og præ-/postoperativ behandling inden for de opererende specialer, der forefindes
 • Erfaring med kvalitetsarbejde og patientsikkerhedsarbejde
 • Interesse for og erfaring med undervisning, forskning og udvikling
 • Gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Fagligt inspirerende og initiativrig

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Aktuelle stilling indgår i vagtfunktionen. Afdelingslægen varetager opgaver bredt inden for afdelingens arbejdsområder.

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

I de kommende år vil en række funktioner flytte fra Roskilde til de nye bygninger i Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde bliver således omdannet til et specialsygehus, der tilbyder ambulante, smidige og effektive patientforløb til lokalområdets borgere. Sjællands Universitetshospital, Roskilde skal være en stærk spiller i forhold til at udvikle og teste nye former for organisering, teknologi og telemedicin i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner.

Ansættelsessamtaler i uge 51

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.