Jobbet "Afdelingssygeplejerske Ambulatoriet Onkologisk Afdeling R" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kløvervænget 13 B, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Vil du være med til at præge den udvikling, der sker på kræftområdet?  
 
- og brænder du for personaleledelse? 
 
Så er du netop den afdelingssygeplejerske vi søger             
 
Ambulatoriet er et af afdelingens knudepunkter, her informeres, behandles og kontrolleres kræftpatienter i et stadigt stigende antal. Det er derfor et afsnit, der kræver kontinuerlig tilpasning og stort ledelsesmæssigt fokus.  
Derfor er afsnittet ledelsesmæssigt opbygget med 1 afdelingssygeplejerske og 2 stedfortrædere på fuld tid.  
Afdelingssygeplejerskens hovedopgave er at sikre afsnittets udvikling, såvel fagligt som organisatorisk samt personaleledelsen. Stedfortræderne har det daglige ansvar for driften, arbejdsplanlægning og bookingfunktion.  
 
Så 
Har du lyst til at være med til den fortsatte udvikling af vores ambulatorium? 
Har du ledererfaring og evt. lederuddannelse?  
Brænder du for organisationsudvikling? 
Vil du sammen med et engageret og kompetent personale være med til at prioritere og videreudvikle sygeplejen? 
Vil du medvirke til optimering og effektivisering af arbejdsgange og patientforløb? 
Vil du inspirere og medvirke til gennemførelse af projekter, der udvikler kvaliteten i behandling og pleje? 
Har du lyst til at være leder i en teambaseret organisation, hvis struktur bygger på diagnoserelaterede teams? 
 
Bør du kontakte 
Oversygeplejerske Merete Bech Poulsen tlf. 6541 2956, e-mail merete.bech.poulsen@rsyd.dk eller  
Stedfortræder for afdelingssygeplejerske Sara Neto tlf. 6541 2924, e-mail sara.herlev@rsyd.dk  
 
Du kan finde  
Funktionsbeskrivelse her:  
http://infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=490230 eller rekvirere via ode.r@rsyd.dk 
 
Ansøgningen skal 
Indeholde en beskrivelse af dine visioner og mål for ledelsesarbejdet i et onkologisk ambulatorium 
Vedlægges CV med oplysninger om ansættelsesforhold og ledelsesmæssige kvalifikationer. 
Stiles til Onkologisk Afdeling R, Oversygeplejerske Merete Bech Poulsen, Odense Universitetshospital, Kløvervænget 19, 5000 Odense C. 
 
Ansættelsesproceduren omfatter 
  • En evt. to samtaler, den første er planlagt til den 22. januar 2018 
  • Indhentning af referencer. 
  • Medvirken af et rådgivende ansættelsesudvalg. 

Region Syddanmark anvender 3 måneders prøvetid. 

 
Ansættelse sker efter 
gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. 
 
Ansøgningsfrist: 18. januar 2018