Jobbet "Vicechefjordemoder til efterfødselsklinik, barselshotel og sengeafsnit for sårbare barslende" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Juliane Marie Centret, Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet  
 
Klinikken  
Obstetrisk Klinik yder svangreomsorg og fødselshjælp til kvinder med varierende grader af komplicerede forløb. Klinikken modtager kvinder fra hele landet med hovedvægten på patienter fra hovedstadsregionen og det østlige Danmark. Vi varetager 25 % af Region Hovedstadens fødsler, dvs. ca. 5700 fødsler i Obstetrisk Klinik, heraf ca. 1/3 komplicerede.  
 
Klinikken er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og kompetente medarbejdere. Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde, og har gode samarbejdsrelationer både internt på Rigshospitalet samt med øvrige hospitaler regionalt og nationalt.  
 
Vi prioriterer forskning, udvikling og uddannelse højt, og det er klinikkens mål fortsat at bidrage til international og national forskning på højt niveau.  
 
Har du lyst til lede den del af barselsområdet som omfatter efterfødselsklinik, barselshotel (6 senge) samt sengeafsnit for sårbare barslende (10 senge), hvor engagement, nytænkning og et stærkt tværfagligt samarbejde er kendetegnende?  
 
Som vicechef vil du i det daglige arbejde referere til klinikkens oversygeplejerske.  
 
Barselsområdet er under omorganisering således, at vi fremadrettet vil etablere en efterfødselsklinik samt lægge ledelsen af denne, barselhotel og sårbare barslende under samme ledelse. Formålet er at styrke fagligheden, patientforløbene samt fleksibiliteten for den enkelte medarbejder.  
 
Vi tilbyder  
  • Et område, hvor kerneydelsen er at støtte den nybagte familie med fokus på familiedannelse. Fagligt engagement, og især det tværfagligt samarbejde prioriteres højt.
  • En indflydelsesrig stilling som vicechefjordemoder på et hospital, hvor en stærk tværgående samarbejdskultur med mange forskningsprojekter og plads til forundring, er vigtige komponenter til en ambitiøs afdeling.  
Vi ønsker en vicechef der  
  • Har bred klinisk erfaring fra specialet, gerne velfunderet inden for barselsområdet samt i arbejdet med sårbare familier.
  • Har ledelseserfaring eller leder evner/lyst, som er synlig, handlekraftig og kan tage ansvar.
  • Kan indgå i et tæt ledelses- og udviklingssamarbejde.
  • Er innovativ og energisk, og er i stand til at have fokus på både faglige kvalitet og på udvikling af arbejdsmiljø.
  • Kan navigere i en hverdag med afbrydelser og mange bolde i luften.  
Omorganisering i afdelingen vil give dig mulighed for at sætte dit præg og indflydelse.
Funktionsbeskrivelsen bliver tilrettet i samarbejde med de øvrige i ledergruppen, således at vi sammen fordeler opgaverne mest hensigtsmæssigt mellem jer.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
Yderligere oplysninger kan fås hos oversygeplejerske Pernille Emmersen på telefon 3545-8298 eller mail: anne-pernille.emmersen@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist fredag den 15.12.2017 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 51.  
 
Søg stillingen via linket.  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.