Jobbet "Lægesekretær til nyt afsnit" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Regionspsykiatrien Midt søger lægesekretær til nyt afsnit
 
Nu har du en unik mulighed for at være med i den spændende opstart og være en vigtig spiller på det hold, der skal opbygge en ny form for psykiatrisk afsnit.
 
Vi søger en lægesekretær med tiltrædelse 1. april 2018. Timetal 30 timer pr. uge.
 
Afsnittet er et sengeafsnit med 14 pladser til en mindre gruppe af særligt udsatte patienter. Afsnittet placeres midlertidigt i Søndersøparken 1 i Viborg. Afsnittet indrettes i højhuset med byens bedste udsigt over Viborg-søerne.
I 2020 flytter pladserne permanent til et nyetableret psykiatrisk center i Gødstrup, som herefter vil være dit tjenestested.
Afsnittet ledes af en overlæge og en afdelingssygeplejerske.
 
Vi kan tilbyde:
 • Spændende arbejdsmæssige udfordringer og høj faglighed.
 • Fagligt kompetente og engagerede kollegaer, hvor der er plads til faglig støtte/sparring, udvikling og diskussion.
 • Et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone.
 • En arbejdsplads hvor lægesekretæren har en vigtig funktion i kvalitetsudviklingen.
 • Fast kontor på sengeafsnittet.
 
Vi ønsker en medarbejder:
 • Som er uddannet lægesekretær og er erfaren bruger af Midt EPJ.
 • Der kan koordinere aftaler og opgaver med kolleger og eksterne samarbejdspartnere.
 • Der kan prioritere egne arbejdsopgaver i eget afsnit  og i samarbejde med den samlede sekretærgruppe kan prioritere afdelingens sekretæropgaver.
 • Med høj grad af selvstændighed.
 • Der har gode samarbejdsevner og et godt humør.
 • Med engagement, ansvarlighed og fleksibilitet.
 
Hvis stillingen lyder som noget for dig, så send os en ansøgning via linket med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse samt CV.
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 20. december 2017.
 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 2-4, 2018.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Sekretærerne arbejder hovedsagelig i dagtimerne på hverdage. Der kan forekomme arbejde på helligdage og weekender i forbindelse med længere helligdagsperioder.
 
Vil du vide mere?
Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til vores jobdag den 14. december 2017 kl. 16-18.00 i festsalen, Søndersøparken 4 i Viborg, ligesom du er velkommen til at kontakte kommende afdelingssygeplejerske Jan Otkjær på mail janotk@rm.dk eller til lægesekretær Hanne Kjeldgaard-Christiansen på tlf. 7847 4000.
 
Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside.
 
Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 260 mio. kr. og ca. 550  ansatte.
 
Pr. 1. september 2017 er afdelingen normeret til 101 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (14 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (13 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (13 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     

- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale