Jobbet "Overlæge med speciale i Radiologi til Landssygehuset" er udløbet

Landssygehuset

J.C. Svabosgøta, 100 Torshavn

Dit næste skridt

Diagnostisk Center ved Landssygehuset på Færøerne søger overlæger i radiologi, til ansættelse snarest muligt.

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehuset på Færøerne med et optagelsesområde på ca. 50.000 mennesker. Landssygehuset har ca. 180 senge, fordelt på psykiatri, medicin med pædiatri, intensiv og kirurgi med parenkymkirurgi, urologi, ortopædkirurgi, øre-næse-hals, øjensygdomme, tandlæge, gynækologi og obstetrik.

Der arbejdes efter 5 strategiske mål, som danner grundlag for indsatsområderne, herunder patientsikkerhed, kvalitetsudvikling og efter- og videreuddannelse. Dette har medført bedre patientforløb, forbedrede specialer og fagområder teknologisk og kompetencemæssigt. Der stilles krav til, at medarbejderne sætter sig ind i og følger vejledende retningslinjer og arbejder for, at Landssygehuset udvikles til en lærende organisation. Missionen for Landssygehuset er at yde sundhedstjeneste på højt fagligt niveau, uddanne og udvikle medarbejderne og at forske. Visionen er, at patienten er i centrum, at medarbejderne er stolte af deres arbejde og at samfundet får gavn af arbejdsindsatsen.

Fakta om røntgenafdelingen/Diagnostisk center

Afdelingen har en årlig aktivitet på godt 32.000 undersøgelser. Afdelingen er udstyret med Dual Energy Multislice CT og 1,5 Tesla MR-skanner, samt digital Mammograf og High End ultralydskanner. Den konventionelle radiologi er digitaliseret samt udefoto med DR-systemer og SECTRA RIS/PACS.

Afdelingen har samarbejde med TMC om beskrivelse af CT- og MR-scanninger.

Radiologisk afdeling bliver i øjeblikket bemandet med radiologvikarer, hvorfor du får en unik mulighed for, at være med til at forme afdelingen fremadrettet. Afdelingen har 5 6 normerede radiologstillinger incl. mammografiscreening, som startede primo 2017. Derudover er der i afdelingen ansat afdelingsleder,  radiografer og lægesekretærer, med mange års erfaring.

Radiologisk afdeling betjener de kliniske afdelinger på Landssygehuset, Klaksvig Sygehus, Suderø Sygehus samt speciallæger og praktiserende læger. 

Diagnostisk Center består af Røntgenafdeling og Laboratorie (klin. biokemi, immunologi/blodbank, mikrobiologi, nuclearmedicin og patologi).

Centerledelsen udgøres af laboratorieleder.

Arbejdsopgaver

  • Varetage alle radiologiske undersøgelser på indlagte og ambulante patienter
  • Initiere radiologisk forskning, kvalitetssikring og faglig/tværfaglig udvikling
  • Medansvarlig for afdelingens daglige drift og personaletrivsel
  • Medansvarlig for enhedens økonomiske rammer

Kvalifikationer

  • Autorisation som speciallæge i diagnostisk radiologi
  • Bred billeddiagnostisk uddannelse
  • Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske Finansministerium og Serlæknafelagið (FAS).

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til centerleder, Ann E. Østerø, tlf. +298 304500, lok. 5601, e-mail lsannos@ls.fo.

Ansøgningsfristen er 31. december 2017

Originale uddannelsesbeviser og anbefalinger skal medbringes ved en evt. samtale.

Du kan få mere at vide om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo

http://www.euraxess.fo/home/

www.faroeislands.com