Jobbet "Vicechefjordemoder til føde- og svangreafdelingen - Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Juliane Marie Centret  
 
Klinikken  
Obstetrisk Klinik yder svangreomsorg og fødselshjælp til kvinder med varierende grader af komplicerede forløb. Klinikken modtager kvinder fra hele landet med hovedvægten på patienter fra hovedstadsregionen og det østlige Danmark. Vi varetager 25 % af Region Hovedstadens fødsler, dvs. ca. 5700 fødsler i Obstetrisk Klinik, heraf ca. 1/3 komplicerede.  
 
Klinikken er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og kompetente medarbejdere. Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde, og har gode samarbejdsrelationer både internt på Rigshospitalet samt med øvrige hospitaler regionalt og nationalt.  
 
Vi prioriterer forskning, udvikling og uddannelse højt, og det er klinikkens mål fortsat at bidrage til international og national forskning på højt niveau.  
 
Fødeafdeling med tre integrerede afsnit  
 
Har du lyst til at lede en føde- og svangre afdeling, hvor engagement, nytænkning og et stærkt tværfagligt samarbejde er kendetegnet?  
 
Fødeafdelingen er under omorganisering, således at vores intensiv svangreafdeling med syv senge ledelsesmæssigt skal organiseres sammen med akutmodtagelse, fødegang og igangsættelsesafsnit. Hjemmemonitorering prioriteres højt som indsatsområde.  
 
Vi tilbyder  
  • En afdeling med fokus på sikkerhed for de svangre, fødende og de nyfødte børn. En afdeling der prioriterer teamtræning, kompetenceudvikling, fagligt engagement, og især det tværfagligt samarbejde prioriteres højt
  • En indflydelsesrig stilling som vicechefjordemoder på et hospital, hvor en stærk tværgående samarbejdskultur, med mange forskningsprojekter og plads til forundring, er vigtige komponenter til en ambitiøs afdeling  
Vi ønsker en vicechef der  
  • Har bred klinisk erfaring fra specialet, gerne velfunderet inden for svangre området
  • Har ledelseserfaring eller leder evner/lyst, som er synlig, handlekraftig og kan tage ansvar
  • Kan indgå i et tæt ledelses- og udviklingssamarbejde
  • Er innovativ og energisk, og er i stand til at have fokus på både faglige kvalitet og på udvikling af arbejdsmiljø
  • Kan navigere i en hverdag med afbrydelser og mange bolde i luften  
Omorganisering i afdelingen vil give dig mulighed for at sætte dit præg og indflydelse. Funktionsbeskrivelsen bliver tilrettet i samarbejde med de øvrige i ledergruppen, således at vi sammen fordeler opgaverne mest hensigtsmæssigt mellem jer.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
Yderligere oplysninger kan fås hos chefjordemoder Rikke Nue Møller på telefon 35450504 eller mail. Rikke.nue.moeller@regionh.dk
 
Ansøgningsfrist torsdag den 14. december kl. 12. Samtaler forventes afholdt i uge 51.  
 
Søg stillingen via linket.  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.