Jobbet "Vikar for reservelæge, Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Børneafdelingen

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt

Vikar for reservelæge ved Børneafdelingen
Regionshospitalet Randers
 
 
 
Børneafdelingen på Regionshospitalet Randers har en uklassificeret stilling som vikar for reservelæge i 3 måneder ledig til besættelse 1. januar 2018.
Vi søger en læge, der har interesse for pædiatri og som ønsker at bidrage til Børneafdelingens fortsatte udvikling og medvirke til at sikre høj faglig kvalitet.
 
Børneområdet er udvalgt som et af hospitalets spydspidsområder.
Børneafdelingen modtager nyhenviste medicinske og kirurgiske børn inden for alle subspecialer, så introduktionslægen har mulighed for at stifte bekendtskab med hele spændvidden i det pædiatriske speciale. Introduktionslægen deltager også i superviseret ambulant behandling.
Vi har en høj faglig standard og tilbyder behandling, der bygger på evidensbaserede retningslinjer. Vi prioriterer uddannelse og faglig udvikling højt og forventer, at alle bidrager positivt til et stimulerende og udfordrende læringsmiljø.
Vores samarbejde i og uden for afdelingen er kendetegnet ved gensidig respekt og hensynstagen til individuelle kompetencer.
 
Børneafdelingen indlægger årligt over 3.500 børn og unge i alderen 0-18 år, og består af et neonatalafsnit med 10 senge, et afsnit for større børn med 10 senge, et dagafsnit og en børnemodtagelse med seks observationspladser.
Derudover et ambulatorium med mere end 7.000 besøg årligt.
 
Forvagtslaget er 8-skiftet med vagt fra vagtværelse. Bagvagten har vagt med tilkald fra vagtværelse.
 
Vi søger en læge, der med begejstring og energi vil bidrage til afdelingens faglige profil og unikke kultur og som vægter et inspirerende og anerkendende arbejdsmiljø højt.
Vi kan til gengæld tilbyde et spændende, aktivt læringsmiljø og fremragende arbejdsklima.
 
Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.
Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.
 
Hvis ansøger har behov for yderligere information kontakt da venligst ledende overlæge Bent Windelborg Nielsen på telefon: 78 42 08 01 eller via mail: benwinni@rm.dk.
 
Vi skal have din ansøgning senest den 20. december 2017, kl. 12. Ansøgning sendes til nedenstående link: "Søg job/send ansøgning".
 
Ansættelsessamtale forventes afholdt i dagene efter ansøgningsfristens udløb.
 
Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers og Børneafdelingen på www.regionshospitalet-randers.dk
 
 
 
 
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale