Jobbet "Lægesekretærer til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Ambulatoriet Vejle" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Nordbanen 5, 7100 Vejle

Dit næste skridt
Vi søger 2 dygtige og engagerede lægesekretærer til faste stillinger 32 timer ugentligt.  
 
Du bliver en del af sekretariatet i Vejle, som består af 10 lægesekretærer, der refererer til funktionslederen. Herudover er ansat en kontorassistent og en EPJ- og Faglig koordinator.  
Sekretærerne er tilknyttet hhv. børne- eller ungeambulatoriet, og sekretæropgaverne udføres i et tæt samarbejde med ambulatoriets læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere.  
 
Arbejdsopgaverne er afvekslende og består af administrative opgaver i forbindelse med visitation, booking og indkaldelse af patienter, journalskrivning, registreringsopgaver, telefonbetjening, receptionsbemanding og andre administrative opgaver. Arbejdet tilrettelægges efter rulleplan.  
Herudover har hver sekretær én eller flere specialopgaver, hvilket også vil være en mulighed for dig.  
 
Vi tilbyder:    
 • En spændende arbejdsplads hvor et godt kollegialt samarbejde vægtes højt  
 • En uformel omgangstone i et tværfagligt miljø  
 • Et selvstændigt job med mange afvekslende arbejdsopgaver   
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling  
 • Grundig introduktion   
 
Vi ønsker:  
 • Du er uddannet lægesekretær (ufravigeligt krav)  
 • Du har kendskab til COSMIC og flair for IT  
 • Du har et godt overblik og er god til at prioritere dine opgaver    
 • Du er glad for at skrive journalnotater, og du har fokus på korrekt dokumentation og registrering    
 • Du er positiv og forandringsparat    
 • Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner    
 • Du er robust og i stand til at bevare overblikket i pressede situationer  
 • Du er stabil og en god kollega    
 
Om afdelingen  
Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland beskæftiger ca. 280 medarbejdere fordelt på matriklerne i Aabenraa, Esbjerg og Vejle.   
I ambulatoriet i Vejle er der tilknyttet ca. 70 medarbejdere, som er fordelt på funktions-, alders- og diagnoseopdelte teams. Vi udreder og behandler børn og unge i aldersgrupperne 4-13 år og 13-20 år.  
Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.  
 
Hvis du vil vide mere...
Er du interesseret i at høre yderligere om stillingen eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte funktionsleder Pernille Nesbit, tlf. 99 44 65 07, eller faglig koordinator Susanne Tolstrup, 99 44 65 08.
 
Praktiske oplysninger:
Ansøgningsfristen er fredag den 29. december 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 1, 2018.
 
Vil glæder os til at høre fra dig!