Jobbet "Overlæge eller afdelingslæge til Palliativt Team, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Palliativt Team Vejle søger pr 1. marts 2018 eller snarest derefter en overlæge/afdelingslæge, alt efter kvalifikationer.

 

Ansættelsesforhold:

Lægen er ansat i Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus med funktion i Palliativt Team. Lægen refererer i sit daglige arbejde til den specialeansvarlige overlæge i palliativt team.

 

Organisation:

Det palliative team er et selvstændigt afsnit hørende under Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus.

Teamet har til huse i ”Kræftpatienternes Hus”, beliggende ved Vejle Sygehus.

Det palliative team arbejder overordnet på at udvikle og implementere en helhedsorienteret palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom. Der er tale om maligne som såvel non- maligne tilstande.

 

Kliniske funktioner:

 • ”Udefunktion”, hvor teamet som konsulenter følger alvorligt syge patienter i deres hjem

 • Palliativ rehabiliteringsfunktion/tidlig palliativ indsats i ”Kræftpatienternes Hus” på Vejle Sygehus for patienter i tidlig sygdomsfase

 • Varetagelse af den lægelige behandling på Sct Maria Hospice i Vejle

 • Rådgivning og tilsyn på indlagte patienter på Sygehus Lillebælt’s matrikler, deltagelse i strukturerede konferencer på afdelinger med stort flow af palliative patienter

 

Udover den kliniske funktion har teamet ansvar for udvikling og forbedring af den palliative indsats gennem undervisning, udviklings- og forskningsprojekter både i primær- og hospitalssektoren.

 

Samarbejde

Det palliative team har et godt veludviklet samarbejde med andre afdelinger på Sygehus Lillebælt, kommunernes hjemmesygepleje, de praktiserende læger, praktiserende fysioterapeuter og Sct. Maria Hospice.

 

Udvikling

Teamet har initieret flere udviklingsprojekter vedrørende palliativ indsats på sygehusafdelinger. Samarbejdet på sygehuset er under forsat udvikling, ligesom der er fokus på integration af palliation også på afdelinger, der primært varetager behandling af patienter med non maligne sygdomme.

Teamet etablerede i 2014, som det eneste sted i Danmark, et palliativt rehabiliteringscenter, som et dagtilbud for ’mennesker, der lever med kræft’ med henblik på tidlig palliativ indsats.

 

Undervisning

Teamet har mange undervisningsopgaver i relation til samarbejdspartnere.

Teamet er aktivt deltagende i uddannelse, undervisning og udvikling af den palliative indsats såvel regionalt som nationalt.

Teamet vægter deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

 

Kvalifikationer:

Følgende vil blive vægtet:

 • Speciallægeuddannelse i relevant speciale

 • Klinisk erfaring og kompetence i relation til alvorligt syge patienter og deres pårørende.

 • Erfaring med og kompetence i tværfagligt samarbejde

 • Uddannelse som fagområdespecialist er ønskværdig, men nødvendig uddannelse kan evt. erhverves efter ansættelse.

 • Forskningserfaring

 • Undervisningserfaring

 • Kendskab til rehabilitering

 • Interesse i organisation, administration og udvikling

 • Lyst og evne til at påtage sig selvstændige ansvarsområder

 • Fagligt engagement og gode samarbejds- og kommunikationsevner er en forudsætning
 
Arbejdstid:
37 timers stilling med tjeneste i Palliativt Team og funktion på Sct. Maria Hospice. Teamet har åbent i dagtid på hverdage. På nuværende tidspunkt deltager teamets læger ikke i Region Syddanmarks palliative vagtordning.
 
Løn:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst.
 
Ansøgningsfrist:
19. december 2017. Samtaler forventes afholdt før jul.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Anette Hygum på tlf.: 7940 9100.
 

Ansøger bedes i ansøgningen med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret til de syv kompetencer (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Vurdering af de syv kompetencer vil indgå i den faglige bedømmelse.

 
Se funktionsbeskrivelse her