Jobbet "Introduktionsstilling i Neurologi" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 17, stuen, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Det siges, at neurologi er et svært speciale. Det er muligt, men til gengæld giver det udfordringer nok til et helt liv, og vi står klar til at føre dig ind i hjernens forunderlige verden.  
 
Vi prioritere uddannelse og undervisning højt og har fællesambulatorium hvor én speciallæge superviserer 4 yngre lægers forundersøgelser med udelt opmærksomhed. Tilsvarende stuegang med én speciallæge, som superviserer 3 yngre læger i sammenhængende månedsforløb, ugentlig morgenundervisning, ugentlig træning af praktisk undersøgelsesteknik og ugentlige møder imellem den ledende overlæge og de yngre læger.  
 
Etårige introduktionslægestilling ved Neurologisk afdeling N, Odense Universitetshospital er ledige til besættelse pr. 1. februar 2018 eller snarest.  
 
Neurologisk afdeling N varetager diagnostik og behandling af patienter fra Fyn og omliggende øer på hoved- og regionsniveau og på en række områder på højt specialiseret niveau, og er normeret med 18 speciallæger. Speciallægerne indgår i tilkaldevagt. Der er 15 læger i bagvagtslaget og 10 læger i forvagtslaget.   
 
Afdelingen er delt op i 3 afsnit. Akut neurologisk afsnit, Apopleksiafsnit og Neurorehabilitering.  
 
Vi har opbygget et velfungerende arbejdsmiljø baseret på en dynamisk teamstruktur, som giver dig mulighed for tæt samarbejde med eksperter på alle områder af de neurologiske specialer  
Stillingen følger uddannelsesprogrammet for introduktion til neurologi med fast vejledertilknytning. Der er i ansættelsen indlagt 4 dages introduktion.  
 
Yderligere oplysninger: du er meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Mads Ravnborg, Neurologisk afd. N, OUH, tlf. 6541 2475 eller pr. mail: Mads.Ravnborg@rsyd.dk.
Ansættelsen finder sted iht. overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre læger.  
 
Ansøgningsfrist: onsdag d. 03. januar 2018 kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler: tirsdag d. 09. januar 2018 efter kl. 14.00
 
Der opfordres til at søge via HR-manager, således at ansøgningen registreres.  
  
Vi glæder os til at høre fra dig!