Jobbet "PhD stipendiat, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Ved Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup, er der per 1. marts eller snarest derefter en ledig stilling som ph.d. stipendiat (3 år, fuldtid) i forbindelse med forskningsprojektet FITS – Familie Intervention efter Traumatisk Skade. Forskningsprojektet er finansieret af Offerfonden og har til formål at afprøve en manualiseret familieintervention, FITS, blandt familier, der lever med konsekvenser af traumatisk hjerneskade eller traumatisk rygmarvsskade. Forskningsprojektet vil blive gennemført som et randomiseret kontrolleret studie i samarbejde med en norsk forskningsgruppe fra Oslo Universitetssygehus, Ullevål, samt udvikleren af interventionen professor Juan-Carlos Arango-Lasprilla, BioCruces Health Research Institute, Cruces University Hospital, Bilbao.  
 
Projektet udgår fra Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup og rekruttering af patienter og deres familier vil foregå på flere klinikker på Rigshospitalet. Projektet ledes af neuropsykolog, ph.d. Anne Norup.  
 
 
Stillingsbeskrivelse og kvalifikationskrav
 
Projektet har til formål at undersøge effekten af FITS blandt familier, der lever med traumatisk hjerneskade eller rygmarvsskade på rapporteret livskvalitet og oplevet byrde, og der vil i forbindelse med projektet blive indsamlet en række data. Den ph.d. studerende vil være ansvarlig dataindsamling samt datahåndtering. Derudover vil den ph.d. studerende i samarbejde med projektlederen arbejde med alle forskellige delelementer i gennemførelse af et forskningsprojekt. En væsentlig arbejdsopgave for den ph.d. studerende vil være at gennemføre selve interventionen med de rekrutterede familier. Det forventes, at den ph.d. studerende er uddannet cand. psych., gerne autoriseret og har klinisk erfaring med samtaleforløb med både patienter og pårørende. Derudover vil det være en fordel, hvis den ph.d. studerende har erfaring fra neurorehabiliteringsområdet. Erfaring med gennemførelse af mindre forskningsprojekter er en fordel, men ikke et krav.  
 
 
Generelle oplysninger  
 
Den ph.d. studerende vil være tilknyttet en mindre, tværfaglig forskergruppe, og bliver en del af et større neuropsykologisk og logopædisk team på Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup. Størstedelen af den ph.d. studerendes fremmøde vil være på Glostrup matriklen. Det forventes, at den ph.d. studerende indskrives ved Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet.
 
Yderligere spørgsmål omkring stillingen kan rettes til projektleder Anne Norup, anne.norup@regionh.dk eller på tlf.: 3863 3767.  
 
Ansøgningsfrist er d. 2. januar 2018, og ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 8. januar 2018