Jobbet "Introduktionsstilling, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Esbjerg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg

Dit næste skridt
1-årig stilling tilbydes pr. 1. marts 2018 eller efter aftale.  
 
Om afdelingen:  
Vores afdeling giver mulighed for en bred introduktion til det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Børne- og ungdomspsykiatrien er fortrinsvis et ambulant speciale. Afdelingen varetager den samlede service for de 3-19-årige med psykiske lidelser og sygdomme.  
Afdelingen dannedes per januar 2017 som en fusion af de eksisterende børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Aabenraa-Vejle og Esbjerg under en fælles afdelingsledelse. Godt 1000 børn og unge henvises årligt til ambulatorierne i Vejle, Aabenraa og Esbjerg. Afdelingens ungdomspsykiatriske sengeafsnit findes på det psykiatriske hospital i Esbjerg samt i tilknytning til Aabenraa Sygehus. Afdelingens børnepsykiatriske dagafsnit ligger i tilknytning til Aabenraa-ambulatoriet. I tilknytning til sengeafsnittet i Esbjerg er ligeledes et ikke-aldersopdelt dagafsnit. 
Børne- og ungdomspsykiatrien Sydjylland har omkring 280 ansatte, heraf 30 (dygtige og tilgængelige) læger.  
Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang til børn og unge med psykiske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, pædagogisk-psykologiske rådgivninger, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.  
Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Esbjerg ligger sammen Psykiatrisk afdeling Esbjerg. Optageområdet er Esbjerg, Varde, Vejen, Billund og Fanø Kommuner.  
 
Jobindhold:  
Som introduktionslæge arbejder du både med børn, unge og deres familier og er fast tilknyttet et tværfagligt team eller vores døgnafdeling – den behandlingsansvarlige speciallæge i teamet vil være din vejleder. Du deltager i dagvagt (kl. 8-18 ) på hverdage. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram og veltilrettelagte strukturer for den lægelige videreuddannelse. Vi har en forskningsstrategi og -organisation (i samarbejde med Forskningsenheden i Odense). Vi vægter fagligheden højt, og du vil få regelmæssig klinisk vejledning, ligesom der er mulighed for at deltage i såvel introduktionskursus i børne- og ungdomspsykiatri/psykiatri som psykoterapeutisk grundkursus (med dertil knyttet supervision).  
 
Løn- og ansættelsesforhold:  
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem YL og Danske Regioner. Mulighed for deltidsansættelse kan drøftes. 
 
Ansøgningsfrist:  
Ansøgningsfristen er tirsdag den 2. januar 2018.  
 
Ansættelsessamtaler:  
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2-3, 2018 (eller efter aftale).  
Der er gode muligheder for at opnå ansættelse i hoveduddannelsesstilling med basis i Esbjerg i forlængelse af introduktionsstilling.  
 
Hvis du vil vide mere:    
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Allan Hvolby 2159 9982 eller ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen 2899 4640.    
 
Vi glæder os til at høre fra dig!