Jobbet "Uklassificeret 1-årig reservelægestilling til besættelse på Karkirurgisk Klinik" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
På karkirurgisk klinik RK, Rigshospitalet er en uklassificeret et-årig reservelægestilling ledig til besættelse 1. februar 2018. Stillingen tæller som sideuddannelse til kirurgisk hoveduddannelse indenfor specialerne karkirurgi, kirurgi, urologi, thoraxkirurgi, plastikkirurgi og ortopædkirurgi. 
 
Godkendt uddannelsesprogram foreligger. 
 
Vagten er bunden døgnvagt i forvagt. 
 
Der vil være mulighed for at stifte kendskab til ultralydsundersøgelser indenfor karkirurgien. 
 
ANSÆTTELSESVILKÅR: 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst indgået mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Yngre Læger. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge, Karkirurgisk afd. RK: Afd.læge Louise Rosenørn de la Motte 3545 3573. 
 
 
Ansøgningsfrist: 
Send ansøgning og cv via nedenstående link senest: 
Mandag den 8. januar 2017, kl. 23:59.