Jobbet "Ledende overlæge, Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Neurologisk Afdeling F

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
En stilling som ledende overlæge ved Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. februar 2018 eller efter aftale.
 
Om stillingen
Vi tilbyder et job, hvor du sammen med oversygeplejersken bliver leder for en stor neurologisk afdeling med mange funktioner på højt specialiseret niveau. Din opgave er at skabe grundlaget for høj kvalitet og dynamisk udvikling af behandlingsopgaverne i et samarbejde med personale, øvrige kolleger, Hospitalsledelsen på Universitetshospitalet og det øvrige sundhedsvæsen. Vi tilbyder et engageret og professionelt personale som loyalt vil støtte op om et dialogbaseret samarbejde. Sammen med lærestolsprofessoren skaber du de rammer, der understøtter undervisning og forskning på højt internationalt niveau, ligesom du bidrager til translationen fra forskning til klinik i Dansk Neuroforskningscenter. Se i øvrigt vedlagte funktionsbeskrivelse.
 
Du er speciallæge i neurologi, neurofysiologi eller fagområdeuddannet i neurofysiologi, har ledelsesmæssig erfaring og evt. en lederuddannelse. Du er aktivt engageret i patientbehandling og har dokumenteret videnskabelig erfaring. På det personlige plan er du professionel, beslutsom, tillidsvækkende og har gode samarbejdsevner.
 
Kvalifikationer
Ansøger med uddannelse og/eller erfaring indenfor organisation, ledelse og administration vil blive foretrukket. Det er væsentligt, at ansøger har en mangeårig klinisk baggrund fra hospitaler af passende specialiseringsgrad og herudover gerne forskningserfaring.
 
Der påtænkes primo 2018 en fusionering af Neurologisk Afdeling – og den nuværende Neurofysiologiske Afdeling, AUH. I relation til de forestående opbyggende og internt
samlende ledelsesmæssige udfordringer på afdelingen vil der blive lagt vægt på, at ansøger
  • har skabt resultater med sin ledelse
  • har gode kommunikative evner og kan indgå i en dialog og skabe tydelighed i de budskaber, som skal formidles i ledelsessystemet, blandt afdelingens personale og til samarbejdspartnere
  • er med til at videreudvikle en kultur, der er præget af engagement, respekt og involvering
  • er motiverende, åben og strategisk målrettet
  • er viljefast og diplomatisk
  • vægter et stærkt tværfagligt samarbejde højt
 
Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg på 5131 3506. 
Lærestolsprofessor Henning Andersen, hennande@rm.dk, Neurologisk afdeling
Oversygeplejerske Inge Lauridsen, inglauri@rm.dk, Neurologisk afdeling
 
Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for ledelse, den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel
 
Sammen med ansøgningen skal der fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes her. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Det er et krav, at du har minimum frem års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge. 
 
Spørgsmål til fremsendelse af ansøgning, CV, øvrige bilag og skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan rettes til chefsekretær Karin Dandanell-Fridthjof, Sekretariatet – Hospitalsstaben, karidand@rm.dk, eller på 7845 50507.

Ellers kan du læse mere i vedhæftede stillings- og funktionsbeskrivelse
 
Ansøgning og CV samt relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats m.v. stiles til Hospitalsledelsen, Aarhus Universitetshospital og indsendes elektronisk via nedenstående link.
 
Ansøgningsfrist er den 13. december 2017
 
Første ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 1
Anden ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 4
Mellem første og anden ansættelsessamtale vil der blive gennemført personlighedstest.
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.