Jobbet "Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup søger social- og sundhedsassistent il B205, Akut modtageafsnit." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
 
Vi søger en social og sundhedsassistent der har lyst til at yde pleje og behandling til børn og unge, som har det svært og som har brug for at være indlagt i en kortere periode.  
 
Der er mulighed for fastansættelse såvel som vikariat, og stillingen er som udgangspunkt på 32-37 timer med weekendvagt minimum hver 3 weekend.  
Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2018.  
 
Afsnittet modtager børn og unge op til 18 år, som har behov for akut psykiatrisk behandling. Det drejer sig primært om børn og unge med øget selvmordsrisiko, akutte psykotiske tilstande eller akutte affekttilstande.  
Indlæggelsestiden er maksimalt 10 dage og der er plads til 10 børn og unge. Vi har plads til medindlagte forældre.  
Vi arbejder med en individuel, empowerment baseret tilgang til de unge og med stor grad af inddragelse af deres netværk.  
 
Vi forventer at du:  
 • har psykiatrisk erfaring, eller har lyst til at få det  
 • vægter kvalitet og engagement  
 • er fleksibel og omstillingsparat  
 • har gode samarbejdsevner  
 • har evne til at skabe kontakt til børn og deres familie, og bidrage med en anerkendende tilgang  
 • kan skabe ro og yde omsorg, selv i stressede situationer  
 • er stabil og robust som person   
Vi tilbyder:  
 • et moderne afsnit, som bl.a. er indrettet med dynamisk lys  
 • god individuel introduktion, med fast mentorordning  
 • et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. daglige konferencer, supervision og undervisning  
 • en personalegruppe, der vægter et højt fagligt engagement  
 • en personalegruppe, der lægger vægt på en åben og positiv kommunikation  
 • en travl hverdag hvor dagene sjældent ligner hinanden  
Af udviklingsprojekter kan nævnes nedbringelse af tvang, samarbejde med familierne og behandlingsinstitutioner, løbende patientinddragelse, løbende forbedringsmøder.  
 
Vi er en forholdsvis ung personalegruppe, som består af sygeplejersker, pædagoger, sosu-assistenter psykologer, socialrådgivere og speciallæger. Vi er uddannelsesafsnit for specialpsykologer, læger og sygeplejersker, og har et stort tværfagligt samarbejde. Vi arbejder løbende med at sikre et forsat godt arbejdsmiljø, samtidigt med at vi udfører et effektivt og kompetent stykke arbejde til gavn for børn, unge og deres familier. Vi arbejder med anerkendelse i vores ledelse og kollegialt.  
 
Ansættelsesvilkår
 
Stillingen er som udgangspunkt på 32-37 timer med weekendvagt minimum hver 3 weekend. Der er mulighed for fastansættelse såvel som vikariat.  
Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2018 eller snarest.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst, herunder principperne om Ny Løn.  
 
I henhold til lovkrav skal der, ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, forevises ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.  
 
Ansøgningsprocedure  
 
Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer m.m. sendes elektronisk. Følg linket på denne side.  
 
Ring gerne for at høre mere om stillingen hos afdelingssygeplejerske Line Clausen på telefon 3864 0678 eller på 3864 0563.  
 
Ansøgningsfrist tirsdag den 19. december 2017, kl. 12.00.  
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 20. december 2017.  
 
Du kan læse mere om vores center på vores hjemmeside: www.buc-regionh.dk  
 
Arbejdsgiver:  
Region Hovedstadens Psykiatri  
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center  
Afdeling Glostrup  
Nordre Ringvej 69  
2600 Glostrup